PDA

View Full Version : Phim ảnh [Media Room]  1. Cách đưa video từ youtube lên forum
  2. Default [Vladislav Shavelsky] 9x9: Single - 8:31.53 (UWR)
  3. [Chinese NR] Wang Yi - 3.94 pyraminx average
  4. 1 số step để sup 10s
  5. Wft rubik 3x3x3
  6. Rubik on TV & Film
  7. kỷ lục mới 3x3 avg 6.54 theo bạn là ai :D
  8. 3x3 OH avg5: 22.50
  9. [gtk12] 4x4 Average of 5: 52.66
  10. Đã ai thử loại này chưa 11x11x11