PDA

View Full Version : Thi đấu hàng tuần [Weekly Competition] 1. Thông tin và thể lệ về cuộc thi
 2. Thắc mắc, góp ý
 3. Tổng hợp điểm Thi Đấu Hàng Tuần
 4. Giới thiệu và Hướng dẫn sử dụng RubeTimer
 5. [TĐHT] 3x3x3 Match the scramble
 6. [Mùa giải 18] kỳ 1 (22/8 - 27/8)
 7. [Mùa giải 18] kỳ 2 (29/8 - 3/9)
 8. [Mùa giải 18] kỳ 3 (5/9 - 10/9)
 9. [Mùa giải 18] kỳ 4 (12/9 - 17/9)
 10. [Mùa giải 1] kỳ 1 (19/9 - 24/9)
 11. [Mùa giải 1] kỳ 2 (26/9 - 1/10)
 12. [Mùa giải 1] kỳ 3 (3/10 - 8/10)
 13. [Mùa giải 1] kỳ 4 (10/10 - 15/10)
 14. [Mùa giải 2] kỳ 1 (17/10 - 22/10)
 15. [Mùa giải 2] kỳ 2 (24/10 - 29/10)
 16. [Mùa giải 2] kỳ 3 (31/10 - 5/11)
 17. [Mùa giải 2] kỳ 4 (7/11 - 12/11)
 18. [Mùa giải 3] kỳ 1 (14/11 - 19/11)
 19. [Mùa giải 3] kỳ 2 (21/11 - 26/11)
 20. [Mùa giải 3] kỳ 3 (29/11 - 3/12)
 21. [Mùa giải 3] kỳ 4 (26/12 - 1/1)
 22. [Mùa giải 4] Kì 1 (2/1 -> 7/1)
 23. [Mùa giải 4] Kì 2 (9/1 -> 14/1)
 24. [Mùa giải 4] Kì 3 (16/1 -> 21/1)
 25. [Mùa giải 4] Kì 4 (6/2 -> 11/2)
 26. [Mùa giải 5] Kì 1 (13/2 -> 18/2)
 27. [Mùa giải 5] Kì 1 (20/2 -> 25/2)
 28. [Mùa giải 5] Kì 2 (27/2 -> 3/3)
 29. [Mùa giải 5] Kì 3 (12/3 -> 17/3)
 30. [Mùa giải 5] Kì 4 (19/3 -> 24/3)
 31. [Mùa giải 6] Kì 1 (26/3 -> 31/3)
 32. [Mùa giải 6] Kì 2 (2/4 -> 7/4)
 33. [Mùa giải 6] Kì 3 (9/4 -> 14/4)
 34. [Mùa giải 6] Kì 4 (16/4 -> 21/4)
 35. [Mùa giải 7] Kì 1 (23/4 -> 28/4)
 36. Thông báo về việc TĐHT
 37. [Mùa giải 7] kì 2 (4/6 - 9/6)
 38. [Mùa giải 7] Kỳ 3 (9/7 -> 14/7)
 39. [Mùa giải 7] Kỳ 4 (16/7 -> 21/7)
 40. [Mùa giải 8] Kỳ 1 (30/7 -> 4/8)
 41. [Mùa giải 8] Kỳ 2 (13/8 -> 18/8)
 42. [Mùa giải 8] Kỳ 3 (27/8 -> 1/9)
 43. [Mùa giải 8] Kỳ 4 (3/9 -> 8/9)
 44. [Mùa giải 9] Kỳ 1 (10/9 -> 15/9)
 45. [Mùa giải 9] Kỳ 2 (17/9 -> 22/9)
 46. [Mùa giải 9] Kỳ 3 (24/9 -> 29/9)
 47. [Mùa giải 9] Kỳ 4 (1/10 -> 6/10)
 48. Keo thay thế ron, keo chống xoay, keo dán làm kín ren
 49. Mùa giải 2016