PDA

View Full Version : Thành tích cá nhân [Personal Record]Trang : 1 2 3 4 [5]

 1. 3x3 - 14.37 average of 5
 2. Bead cube 3x3 - 19.25 average of 5 (nghịch tí ấy mà)
 3. [gkcuber] Rubik's cube AO12: 11.44
 4. speed 3x3 20s
 5. 3x3 single 12.738 [dota tran].
 6. [gkcuber] Rubik's cube AO5: 11.12
 7. [gtk12] Rubik's Cube 7.87 Single (unofficial)
 8. Nguyễn Tuấn Tú 3x3 avg 5 9.97
 9. [Kuber] avg of 13: 12.72
 10. [rubik's cube] 3x3 avg of 5: 13.67
 11. Trần Gia Bảo (asiraa) 5x5 cube in 1:28s
 12. Trần Gia Bảo (asiraa) 6x6x6 cube in 2:51s
 13. [BeelZamt16] Rubik's cube 12.53 ao5