PDA

View Full Version : Sưu tầm [Around The World]Trang : 1 [2] 3 4

 1. [Syuhei] Rubik's cube : 9.87 sec average of 12
 2. YU Nakajima đã quay trở lại :)
 3. Đường đến WR 6.77 của Felik ^^
 4. kỉ lục của Feliks đã bị đổ. 5.78
 5. Top 10 Rubik's Cube Speedcubers
 6. Rowe Hessler : 7.06 official single rubik's cube
 7. Feliks Zemdegs - Rubiks cube - National IQ test
 8. rubik's magic average:0.74s
 9. Feliks Zemdegs solve all his puzzles
 10. R-perm PLL
 11. Yu nakajima đã tiếp tục off sau một thời gian quay trở lại
 12. aronpm - 4x4 blindfolded 4:14.91
 13. [Felik]7s03 and 6s77 in slow motion
 14. [WR] BLD 3x3: 30.90 Alejandro Orozco Casillas
 15. Pusha avarage of 5 :9.24s
 16. [Feliks] 7.38 average of 5, 5.72 nl single
 17. Secret N perm[Breandan]
 18. Điểm giống nhau giữa phát 6.77 và 7.08 :)
 19. [Erik] Avg 5: 5.49 (pyraminx : Keyhole method)
 20. bld 28s44
 21. 4x4 Blindfolded - 3:09.16
 22. 5x5 Computer cube World Record - 51.69 sec.
 23. [HOT] Piti Pichedpan - Malaysian Cube Open 2010
 24. [OH] 10.51 , unofficial WR
 25. [Breadan] Every PLL in under 1 second :o
 26. [Kỉ lục thể giới mới] ROBOT solves rubik in 15s
 27. PLL time attack 28.55
 28. Piti Pichedpan 3x3 Avg 8.57s Unofficial
 29. Lộn ngược đầu chơi Speed
 30. Piti Pichedpan 3x3 Avg5: 7.90s Best 6.95nonskip Unofficial
 31. Mulit BLD first ever attempt-1/2
 32. Piti Pichedpan 3x3OH unofficial Best 12.29 Avg 13.07
 33. Piti Pichedpan 3x3OH unofficial Best 12.29 Avg 13.07
 34. Felik 7.38 average of 5, 5.72 nl single
 35. 3x3 single UWR 4.28 seconds!!!
 36. [OH] Pll attack 54.94
 37. SpeedcuberNed
 38. [Feliks] 6x6 in 2:00.55
 39. New Megaminx WR single 46.81
 40. 17x17x17 Rubik's Cube (world record) by Oskar and Claus
 41. Rubik's cube official world record: 6.65 seconds Feliks Zemdegs
 42. Paolo Moriello: 333avg 7.77 (best 5.89 OLL skip)
 43. Odder Pyraminx WR 2.40
 44. 6x6 WR bởi kẻ-ai-cũng-biết-là-ai-đấy
 45. 4x4 Rubik's cube blindfolded world record: 3:37.80 fazrulz1 122 videos Subscribe Al
 46. Feliks Zemdegs World Record avg of 5 7.87
 47. 5x5 cube world record single solve: 1:01.59
 48. Bộ sưu tập Magic mới và toàn bộ Magic của mình tới hiện tại
 49. Extreme close up of puzzles at Dutch Cube Day 2010
 50. the youngest BLD5x5x5
 51. [Breandan] 8.42 avg of 12 (7.57 avg of 5)
 52. 3x3 Ave of 12: 9.92 on the LEFT
 53. Feliks gần phá kỷ lục 3x3 + Rubik's Cube Rap
 54. haha rap dạy xoay cube nè
 55. N perm Breandan + Joël style
 56. [quái nhân Breandan] OLL attack ( miss 2 cái )1:08.99
 57. [vam_nnt] speed 2x2 avg 12: 4.85s single 1.95s
 58. TH chữ J trong 0.66s!!!!!!!!!!
 59. V-Cube 2x2 avg12 - 3.50
 60. 4x4 ave of 5 35.52s
 61. cấu trúc bên trong 17x17x17
 62. 5x5 single:- 1:03.28
 63. [Feliks] Ave of 5: 7.25
 64. Dan Cohen đôi lúc cũng bất mãn !
 65. [Felik]OH & 2x2
 66. master magic OH single:3.80
 67. Pyraminx - 3.61 average of 12
 68. 5x5 blindfolded - 9:26.98
 69. 3x3 8.87 avg 12
 70. computer 2x2 :0.03s
 71. 8.13 OH single
 72. 5.58 OH single :O
 73. Dayan ZhanChi prototype demo9.40 avg 12 (8.68 avg of 5)
 74. lại thêm 1 "xém " world record nữa
 75. Girl cubers - around the World
 76. NR 4x4 35.25 single,36.94 POP and 36.06 OLL parity :/
 77. Rubik's Cube Wallet
 78. [Erik] 4x4 average of 5: 39.75 seconds
 79. [Pitipichedpan] OH Ao5 12.67s (unoff)
 80. [Dan Cohen] 4x4 avg5 -- 39.45
 81. hot hot hot!!!! Yu , 4x4 :43.75 seconds
 82. Russian Speedcubing Team at Euro 2010
 83. Robot FH sub 10s !!!
 84. Robot chiến cả megaminx luôn ;))
 85. Trailer for rubikvn
 86. Pyraminx avg of 5: 4.14 seconds Yohei Oka
 87. Pyraminx avg of 5: 3.60 Yohei Oka
 88. Dayan 4x4x4: 33.72 seconds Shuhei Omura
 89. OH 2 tay, hoho
 90. 2 clip mới từ channel của Yu
 91. Đại cube 17*17
 92. Bộ sưu tập của Tony Fisher
 93. single khủng của Gabriel Dechichi
 94. 2.94 2x2 average 100
 95. Clip mới của Yu
 96. zettaminx
 97. 4x4 single WR 31.66 Sebastian Weyer
 98. Rubik’s Cube Bank - Save your money :D:D:D
 99. 11.04 average of 12 Yohei Gurri
 100. (Fake) Breadan7.31 avg of 12 (6.76 avg of 5)
 101. Feliks Zemdegs 3x3 world record: 6.24 seconds
 102. Feliks Zemdegs OH world record: 11.16 seconds
 103. [Feliks Zemdegs] 4x4 cube world record: 31.05 seconds
 104. [Feliks Zemdegs] Rubik's cube one handed average world record: 14.41
 105. 7.69 avg5
 106. Record Italiano Cubo di Rubik 7.75 secondi Contardi Giovanni
 107. feliks - All World Records
 108. Master Magic: 1.68 WR single (Park Ridge Open 2011)
 109. Ville Seppänen 5x5 blindfolded WORLD RECORD 9:48.58
 110. [Erik]Rubik's 4x4 average of 5: 39.75 seconds with dayan 4x4
 111. [Breandan] PLL 4 hướng
 112. [Phil Yu] 11.90 ZZ2h 10 of 12
 113. Dan Cohen - Megaminx avg5 -- 1:11.66
 114. [Around The World] Sub10 - Nguyễn Ngọc Thịnh
 115. 3x3 avg12: 9.47
 116. Feliks Zemdegs on ABC science show "catalyst" June 2011
 117. Rubik's Cube New WR 5.66 [Feliks Zemdegs]
 118. Rubik's cube solved in 5.36 seconds
 119. Piti Pichedpan 3x3Avg 8.46s Official Chonburi Open 2011
 120. Dan Cohen 5x5 Avg of 5 - 1:08.49
 121. Rubik's cube official world record average: 7.64 seconds Feliks Zemdegs
 122. Erik Akkersdijk sub 9 avg of 12
 123. Piti Pichedpan and Rubik's Cube on TV
 124. [HOT!] 4x4 WR: 30.88 seconds Feliks Zemdegs
 125. Comelius Dieckmann - OH avg12: 16.06
 126. Feliks Zemdegs - 4x4 cube example solves
 127. 4x4 Rubik's cube asian record: 34.56 seconds Nipat Charoenpholphant
 128. [Yu Nakajima]Rough solves with ZhanChi
 129. 20/20 Multi BLD--sub 60p
 130. Team BLD :O
 131. BLD WF Tại sao ko?
 132. [Dan Cohen] 4x4 avg 5 (w/4 k4) 45.27
 133. Team solve 3x3 WF
 134. Post tí cho cả nhà giải trí
 135. Rubik's 4x4 Cube marathon: 42 4x4 cubes in 39 minutes
 136. 42 khối 3x3x3 trong 9 phút
 137. Michał Pleskowicz - OH - 13.66 avg of 12 (12.69 avg of 5)
 138. [HOT!!!] Michal Halczuk 7x7 and 6x6 world records (and one ER)
 139. (Sưu tầm)Kỉ lục OH của Feliks đã tụt xuống thứ 2
 140. Feliks Zemdegs Rubik's cube world record 5.66 - slow motion
 141. [sưu tầm] BLD + OH
 142. [Yu Nakajima] Rubik's Cube avg of 5: 10.68 seconds Japan Open 2011
 143. [sưu tầm]7x7 WF....................
 144. [sưu tầm] 3x3 OF
 145. [Piti]Piti Pichedpan WR OH Avg Krung Thep Open
 146. [Clip] Phong cách speedcube của người nổi tiếng
 147. [Clip] Eve giải cube - Film Wall-E
 148. Rubik cube First Round AVG:9.79 @KTO2011
 149. Avg of 12: 10.14
 150. (sưu tầm) Rubik's Cube OH 8.7s
 151. [sưu tầm]16.78 Skype Team BLD
 152. guhong cut đc 50 độ !!!!!!!
 153. [feliks] 3x3 example solves
 154. [Yu Nakajima] Average of 5 at Nattionals 2011
 155. [sưu tầm]Megaminx BLD :O
 156. [Sưu tầm]Mike Hughey BLD 22 -> 77
 157. [sưu tầm] Lại là BLD''''''''''
 158. Rubik's 5x5x5: 1:05.94 Yu Nakajima
 159. [Sarah Strong] 3x3 BLD and 3x3 Speed
 160. [Erik] 3x3 averages: 9.82, 11.28, 11.56 Danish Special 2011
 161. [sưu tầm] 5x5 BLD
 162. 28.65 PLL time attack
 163. Cube Talk
 164. Rowe - 9.46 official average
 165. Rubik's Cube avg of 5: 9.96 seconds Yu Nakajima
 166. 2011 Taiwan Summer Open
 167. [Sưu tầm]2.06 2x2 average of 12
 168. Daniel Sheppard 4x4x4 Blindfolded World Record 3:26.11
 169. 3x3 Rubik's cube asian record: 6.78 seconds Nipat Charoenpholphant
 170. 10.89 3x3 OH avg of 5
 171. [Feliks]4x4 WR single 30s28-3x3 6s65
 172. 5x5 single - 1:02.36,1:02.22
 173. [sưu tầm] solve 6x6x6 1min51s88'
 174. 2.60 Official 2x2 average
 175. 6x6 WR single: 1:56.96
 176. [Sưu tầm] 14.32 Square-1 NAR average- Matthew Yep
 177. [ Syuhei omura] 4x4x4 39.59 avg12
 178. [breandan] avg of 5: 8.81 offical
 179. [Kevin Hays] NAR 5x5: 1:09.75s AO5
 180. [feliks] 5x5 WR average: 1:04.20 seconds
 181. Blindfolded official 42.69 - Endrey Marcell
 182. [sưu tầm] offical megaminx single - 54.81 + 5 videos
 183. Megaminx 45.84 - Bodor Bálint
 184. 2.27 official 2x2 average - Cameron Stollery
 185. sub 20 với 20 phương pháp khác nhau
 186. Witeden/Type C 2x2 review + 3.49 avg12
 187. All CLL's sub .90
 188. [Sarah Strong] 3x3 avg of 5: 12.45, 12.52, and 13.21
 189. 4x4 OLL Parity Algorithm
 190. 4x4x4 AO5:38.53 By Asia Khon
 191. [sưu tầm] Team Master Magic Solve 3.88s
 192. [Andrew Brown] 12.51 OH avg of 5
 193. [Sarah Strong] Avg of 5 : 9.91 8-x3
 194. [dan] 2x2 - 5x5 Relay - 1:59.12
 195. Row - 9.65 official avg5
 196. [Che-Ting Chu] Rubik's cube 6.89s
 197. Best SpeedCubers From the World
 198. Feliks - WR 55 single 1:00.27
 199. [update] single Sub 8
 200. [sưu tầm]4x4x4 Sub 50 with 5 different "methods"
 201. OH-juggling ball
 202. Sergey Ryabko sub 1 every pll
 203. Anthony Brooks -2x2 avg of 12:1.98
 204. Yu Nakajima US national 2011!
 205. [sưu tầm]Pyraminx average of 12 3.14s
 206. PLL attack sub 30
 207. Rubik's cube Avg of 5:7.30 Asia Khon
 208. [Michał Pleskowicz] 8.90 avg Offical
 209. 4x4 WR avg 35.52
 210. [wr bld] Yuhui Xu 30.58
 211. [Feliks] sub 1 5x5
 212. Feliks Zemdegs exclusive Interview
 213. [sưu tầm] 5x5x5 BLD in 10:49.94 by Jakob Kogler
 214. [CubeStormer II]Robot solves Rubik's cube
 215. Breandan Vallance 7.64 avg of 12 (7.30 avg of 5)
 216. Yumu Tabuchi 4x4x4 30.41 (single)
 217. [Youtube]Me vs. My girlfriend :))) (update 1 more)
 218. [Mats Valk] 6.41 single :O
 219. [sưu tầm] 3x3 ao12: 8.77( single 4.59 :O)
 220. Feliks giải 7x7 3:56:65
 221. [Feliks] 3x3 : 5.36s
 222. Anthony Brooks racing Yu Nakajima
 223. update PLL attack sub 28
 224. 1.94 2x2 average of 12.
 225. lại sub 28 pll attack
 226. [Christian Kaserer]2x2 WR single 0.69
 227. 1.92 2x2 average of 12
 228. [Stefan]BLD dưới nước
 229. [piti] OH Avg of 12 13.31
 230. Rubik's Cube 5.58 nl single :O
 231. [Yu]Asian Records 4x4x4: 37.99 average
 232. Canadian Open 2011 Final
 233. [Yu Nikajima]Rubik's 5x5x5 ave of 5:1:08.56
 234. 1.56 2x2 average of 5
 235. Erik 4x4 39.14 avg of 12 Yau Method
 236. Yu Nakajima 6x6x6: 2:16.34
 237. 3x3ao12:8.77(single4.59)asiahyoo
 238. Rubik's Cube avg of 5: 8.91 seconds National Record Yu Nakajima
 239. [Asia Hyoo] Pyraminx Ao12:5.89
 240. [Dan Cohen] 4x4 avg 12: 38.74
 241. [BLD] Sub 30
 242. Multi BLD
 243. [Rowe Hessler]3x3 Average- 8.27
 244. 2x2 Sub 2 avg 5
 245. Dan cohen 4x4 average of 12 - 36.67
 246. Não thẻ nhớ
 247. Rubik 4x4 37.52 average of 12 Yau Method Erik Akkersdijk
 248. [ 26HTK] WR 6x6 - 1:54:81
 249. [ 26HTK] WR 6x6 - Mean of 3
 250. [Erik] 4x4 39.94 German Nationals double parity + fail