PDA

View Full Version : Sưu tầm [Around The World]Trang : 1 2 3 [4]

 1. 555 single: 1:08.20, yau method (yau5)
 2. Maskow: Multiblindfold 72/77 [Over 1h]
 3. 5x5 Rubik's cube world record; 51.09 seconds
 4. 5x5x5 European record single: 58.30
 5. Fails at WR [Latvia Open; all solves] pyraminx
 6. [Feliks Zemdegs] 2x2 0.88
 7. [Rowe Hessler] 4x4 29.35
 8. 3x3 With feet avg of 12: 34.59, 24.xx single
 9. 8.30 average of 12 - Rubik's Cube
 10. [Kevin Hays] 2x2 - 7x7 Cube Relay: 7:15.96
 11. Syuhei Omura 6x6x6 2:18.xxx single at Asian 2012
 12. Default Rubik's clock single 6.149 NR , Avg. 7.75
 13. [Kevin Hays] 2x2 - 7x7 Cube Relay: 6:52.31 (2:55 7x7 single)
 14. Marcell Endrey 3BLD 2636 WR at Euro2012
 15. European Rubik's Championship 2012 - Winning Average 8.89s by Sergey Ryabko
 16. Mats Valk, winning average at Euro 2012: 33,85
 17. Mats Valk, Euro 2012, fastest solve of competiton: 6.55
 18. 10.06+2 official one-handed solve
 19. Euro 2012 Rubik´s Cube Final
 20. 2x2 avg:2.22 ER
 21. Rubik's cube with feet 42.93 seconds at European Champs 2012
 22. Dayan Megaminx avg5-1:14:99
 23. OH winning average @ Euro 2012
 24. 4x4 Example solves - Feliks Zemdeg ~~~~~~~~~
 25. [Yu Nakajima] Megaminx avg12:55.94
 26. ShengShou 9x9 Unboxing
 27. [News] Type C 2x2 version 2 !!
 28. [Mats Valk] avg 7.66 ER
 29. [Sebastian Weyer] 4x4 Official single 26.81
 30. [Feliks Zemdegs] 6.31s in Slow motion
 31. 7.49 avg 5 with Roux Method
 32. [Yu Nakajima]Megaminx avg of 5: 57.82 seconds National Record Yu Nakajima [ West Japa
 33. [Feliks Zemdegs] Average of 12: 7.00
 34. [Feliks Zemdegs] Rubik's cube: 7.57 official average
 35. 4x4 WR avg 29.17
 36. Almost WR in 3x3x3 bld [Marcin Zalewski]
 37. [Feliks Zemdegs] 7.64 official average
 38. 13.01 official OH average
 39. All One-Handed PLLs sub-3
 40. All Official Events Relay 33:50.28
 41. Rubik's cube avg12: 8.24(with penalty+2)(avg5 7.53)
 42. [Kevin Hays] 8x8 Rubik's Cube world record - 5:58.65
 43. Sebastian Weyer average 44 31.11
 44. 10.89 3x3 OH avg of 5
 45. 7x7 with feet - 25:23.00
 46. Pyraminx Walkthrough solve by WR Holder
 47. [feliks]7x7 solved in 2:56.17
 48. V-cube 4 Review
 49. Dayan 4x4 ver2,mf8 mega v3
 50. [rowe] Rubik's Cube solved in 5.57 seconds
 51. Row - 4x4 36.32 average of 12
 52. Rowe Hessler - 5.69 single và 8.49 ao12
 53. [Rowe] Walkthrough solve 4x4
 54. [Michal Pleskowicz]Rubik's cube one-handed in 8.86
 55. [ Breandan Vallance] Rubik's Cube 8.32 Average at Edinburgh Open 2013
 56. [Crazybadcuber] Dayan+MF8 4x4 v3 unboxing
 57. [crazybadcuber] Dayan Panshi Update (MUCH BETTER)
 58. Official 4x4 Single WR: 26.44 by Sebastian Weyer
 59. TouchCube - Chiếc Rubik cảm ứng đầu tiên trên thế giới
 60. 8x8 with feet - 46:30.93
 61. Yu Nakajima - Square-1 avg of 12: 15.40 seconds
 62. New official world record 3x3 5.55s Mats Valk
 63. HOTTTT!! 2.08 Official 2x2 World Record Average - Christopher Olson
 64. Vừa tung hứng vừa xoay 3 cục rubik
 65. Yu Nakajima - FangShi ShuangRen Prototype (9.54 average of 5)
 66. Mats Valk: 26,47 4x4 single..
 67. Sản phẩm mới:Zhanchi 2x2
 68. Feliks - Megaminx solved in 44.82 seconds (Or is it 46.05?)
 69. Yu Nakajima - 4x4 avg of 5: 34.88 seconds [ Kansai Open 2013 ]
 70. Cái rubik gì đây
 71. Vừa hít đất vừa chơi rubic_Michael Kotch
 72. Dayan 2x2 Unboxing & First Impressions
 73. Rubik's cube solved in 5.08
 74. Younkee with tiles DIY Kit for Speed-cubing
 75. 1 clip hay về rubik của National Geographic.
 76. Bịt mắt giải 95/100 cube
 77. MoYu HuanYing Unboxing
 78. New MF8 4x4 V4 magic cube 66mm
 79. Shengshou Mini 7x7 Unboxing
 80. 2.13 2x2 average ER
 81. Shengshou 4x4 v5 Review!
 82. [Feliks] 2x2 - 4x4: 41.32
 83. v-cube5 mod anh review
 84. Khi Hitler nghe về 4.41
 85. MoYu WeiLong
 86. Felik: 4x4 WR 25.34
 87. 3x3 official solve: 5.84 seconds Feliks
 88. WitFour | Unboxing | Impressions | Mechanism (CBC)
 89. 2x2 WR ave - Chris Olson
 90. [Crazybadcuber] Moyu Weilong Review
 91. solve rubikk 3x3x3 BLD
 92. Video mình mới làm - Overcome yourself. (mong mọi người cho ý kiến)
 93. Feliks - Rubik's cube solved in 4.79 seconds
 94. Marcin Zalewski WR 23.80 - Polish Nationals 2013
 95. Wil Smith solves the Rubik's Cube.
 96. Cỗ máy Lego kỳ công nhất mà tôi từng biết.
 97. Giải rubik trên không trung!
 98. MaskowMaskow: Multiblindfold World Record, 35/41 52:09
 99. Roux method: 7.37 avg 12 - Alexander Lau
 100. Hays 6:42 2-7 relay (2:47 7x7 solve)
 101. Cỗ máy LEGO đạt World Record mà tôi chưa hề thích hơn
 102. Kevin Hays - 5x5 single 51.85
 103. You're a Cuber, Feliks
 104. Feliks zemdegs 3x3x3 final world championship 2013!!!!!!!!!!
 105. Feliks Zemdegs 5.88s single WCA 2013
 106. Rubik's Cube: 7.07 Official single
 107. [6x6 WR] 1:40.86 - Kevin Hays
 108. fangshi 3x3 sudoku
 109. Multi BLD 4x4x4 3/3 1h19.xx
 110. feliks Zemdegs, Mats Valk, and Cornelius Dieckmann Team Fact
 111. Feliks Zemdegs Exclusive Interview - Rubik's Cube record
 112. BLD 4x4x4 WR 2:30:62 Marcell Endrey
 113. Feliks - 31.76 4x4 ave WC 2013
 114. (Video)Cân Bằng Giữa Cubing Và Việc Học.
 115. Michał Pleskowicz 3x3 7.68 average of 5
 116. [Feliks] Rubik's Cube world record average: 7.49 seconds
 117. 7x7 world record average: 2:52.09 - Feliks Zemdegs
 118. 3x3 Example solves by Mats Valk
 119. Feliks - 5x5 Rubik's Cube world record: 50.50 seconds
 120. Marcin Kowalczyk - Poland's Got Talent (final)
 121. Rubik's cube: 6.89 average of 12 - Feliks Zemdegs
 122. Maskow: Multiblindfold WR, 35/35 55:00
 123. Rubik's cube one-handed world record - 9.03 seconds
 124. 4x4 Rubik's cube world record - 24.66 seconds- feliks
 125. 1 cái avg of 5 (7:49s) dùng ZBLL, cho các bạn dễ hình dung
 126. Cubing vòng quanh thế giới.
 127. KỶ LỤC THẾ GIỚI MỚI RUBIK'S CUBE 3x3 5.25s - COLLIN BURNS