PDA

View Full Version : Đà Nẵng 1. [Đà Nẵng] Big Off CN ngày 10/1/2010
 2. [Đà Nẵng] Kết quả offline 10/1/2010
 3. [Đà Nẵng] Thời điểm offline lần 2
 4. [Đà Nẵng] Offline lần 2
 5. [Đà Nẵng] Kết quả offline lần 2
 6. [đà nẵng]off lần 3 28/3 [updated]
 7. [Đà Nẵng] Kết quả off ngày 28/03/2010
 8. [Đà Nẵng] offline 27/6
 9. [Đà Nẵng] Kết Quả Off Ngày 27/06/2010
 10. [Đà Nẵng] Big off 9/8 [update ngày off]
 11. [Đà Nẵng] Kết quả offline tháng 7 và tháng 8
 12. [Đà Nẵng] Tổ chức Off Tháng 11-2010
 13. [ Đà Nẵng] thông báo tổ chức off 30-1-2011
 14. [Đà Nẵng] Offline 22/05/2011
 15. [Đà Nẵng] Hình ảnh và kết quả off 22/05/2011
 16. [Đà Nẵng] Thông Báo Off Tháng 6/2011
 17. [Đà Nẵng] Kết quả và hình ảnh buổi offline 19-06-2011
 18. [Đà Nẵng] Thông báo Offline ngày 24-7-2011
 19. [Đà Nẵng] Hình ảnh và kết quả off ngày 24-07-2011
 20. [Đà Nẵng] Thông báo off ngày 6-8-2011 Chào mừng Harry vào thăm Đà Nẵng!
 21. [Đà Nẵng] Thông báo offline ngày 23-10
 22. [Đà Nẵng] Kết quả off ngày 23-10-2011
 23. [Đà nẵng] t4 28-12 off phát nào
 24. [Đà Nẵng] Offline tất niên tết Nhâm Thìn và mừng anh Nghĩa trở về
 25. Đà Nẵng có ai học cđ Thương mại không???
 26. Đà Nẵng offline CN 13/5
 27. [Đà Nẵng] kết quả offline 13-05-2012
 28. [Đà Nẵng] Offline chủ nhật ngày 24-6-2012!
 29. [Đà Nẵng] Kết quả offline 24-6-2012. update clip bé gái 8 tuổi sub 1min
 30. [Đà Nẵng] Offline chủ nhật 22-07-2012. Dời địa điểm off
 31. [Đà Nẵng] Offline chủ nhật 12/8/12
 32. [Đà Nẵng] Kết quả offline ngày 12/8/12
 33. [Đà Nẵng] offline chủ nhật ngày 19/8/12
 34. [ Đà Nẵng ] Offline thứ 2 ngày 3/9/2012 - update thông tin
 35. [Đà Nẵng] Thông báo về việc làm áo Rubik cho cuber Đà Nẵng!!!!
 36. [Đà Nẵng] Kết quả offline thứ 2 ngày 3/9/12
 37. [Đà Nẵng] Áo Rubik đã có mẫu. Tiến hành đặt áo!
 38. [Đà Nẵng] Offline CN ngày 21/10
 39. [Đà Nẵng] Offline CN ngày 2/12/2012
 40. [Đà Nẵng] Kết quả Offline CN ngày 2/12/2012
 41. [Đà Nẵng] Offline CN ngày 13/01/2013
 42. [Đà nẵng] offline chủ nhật ngày 20/1/13
 43. [Đà Nẵng] Kết quả Offline CN ngày 20/01/2013
 44. [Đà Nẵng] Offline tất niên cho anh em ăn tết!!!!!!!
 45. [Đà Nẵng] Offline chủ nhật 17/03/2013
 46. [Đà Nẵng] Offline chủ nhật 07-04-2013
 47. [Đà Nẵng] Kết quả offline ngày 07-04-2013. Kỉ lục 2x2 mới của Đà Nẵng được xác lập!
 48. [Đà Nẵng] Offline chủ nhật 19-05-2013
 49. [Đà Nẵng] Offline chủ nhật 21-07-2013
 50. [Offline Đà Nẵng] Chủ nhật ngày 05-01-2014
 51. [Đà Nẵng]- Thông báo offline tháng 4- 2014!!!!!!
 52. [Đà Nẵng]- Thông báo offline tháng 6
 53. [Đà Nẵng] Offline Chủ nhật 17-08-2014
 54. [Đà Nẵng] Thông báo offline tháng 2-2015