PDA

View Full Version : Stand cho đtcuongtripleh
09-11-2013, 04:59 PM
Stand cho đt + rubik luôn
1.Rubik
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/original/2013/11/09/14/17/971755047_455532154.jpg

http://d.f16.photo.zdn.vn/upload/original/2013/11/09/14/59/971794017_1281126992.jpg
Làm ghế cho ông hoàng cube :D
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/original/2013/11/10/10/22/972435409_570025215.jpg
2. Điện thoại
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/original/2013/11/09/15/08/971798347_925101040.jpg
3. Kết hợp
http://d.f16.photo.zdn.vn/upload/original/2013/11/09/15/04/971798697_771871655.jpg


4.Ké chữ I L Y :
http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/original/2013/11/09/13/55/971735736_241977351.jpg


M D2 M2 D2 M'
F B R2 F' B'
E R2 E2 R2 E

dùng lần lượt 3 công thức trên cùng 1 mặt là ra
5. Marco

http://d.f22.photo.zdn.vn/upload/original/2013/11/09/12/08/971633045_694064519.jpg

E là newbie chỉ mới chơi rubik 1 tháng thôi :D , xin ac đừng gạch đá :D

Dr X
09-11-2013, 05:20 PM
Sáng tạo quá! Rất hay!

cuongtripleh
10-11-2013, 01:02 PM
mới bổ sung cái ghế cho ông hoàng :D

- - - - - - Hệ thống tự động gộp 2 bài viết liên tục khi thành viên spam - - - - - -

toàn tự chế hết đấy ,... có cái đầu tiên là xem trên youtube vs chữ I L Y

- - - - - - Hệ thống tự động gộp 2 bài viết liên tục khi thành viên spam - - - - - -


các bác ủng hộ m làm clip hướng dẫn lào !!