PDA

View Full Version : Center ??? Gấp !!!supercube1310
02-12-2013, 08:42 PM
Cho em Hỏi Và xin Công thức Trả Center về Đúng vị trí khi Tất cả Đã Đúng (trừ Center )
Thanks !!!

namhoang1951997
02-12-2013, 09:44 PM
cho em hỏi và xin công thức trả center về đúng vị trí khi tất cả đã đúng (trừ center )
thanks !!!
m e m' e'

- - - - - - Hệ thống tự động gộp 2 bài viết liên tục khi thành viên spam - - - - - -


Cho em Hỏi Và xin Công thức Trả Center về Đúng vị trí khi Tất cả Đã Đúng (trừ Center )
Thanks !!!
M E M' E'

Dr X
03-12-2013, 06:37 AM
Nhiều trường hợp lắm bạn ơi.

rubikmar
03-12-2013, 10:40 AM
TH này dễ ẹc á mà, có nhiều hướng dẫn về nó lắm bạn à