PDA

View Full Version : kết quả Đà Lạt Open 01/2014rubikmar
14-01-2014, 02:49 PM
ĐÀ LẠT OPEN - 01/2014


STT
Họ và Tên
Nick forum
Khu vực
1
2
3
4
5
Best
Worst
Average


1
Phạm Quang Duy
RubikDaLat
Lâm Đồng
18.36
14.19
16.61
15.58
17.25
14.19
18.36
16.48


2
Phạm Xuân Thanh Nam
rubikmar
Lâm Đồng
14.79
23.77
17.7
18.69
20.29
14.79
23.77
18.89


3
Nguyễn Thành Long
thanhlong97
Lâm Đồng
38.29
DNF
39.26
52.44
34.55
34.55
DNF
43.33


4
Lê Bá Trí
bobaroi
Lâm Đồng
DNF
47.67
44.29
42.11
42.11
42.11
DNF
44.69


5
Chiêu Quốc Khánh
chieuquockhanh
Lâm Đồng
33.33
29.15
43.56
26.51
30.86
26.51
43.56
31.11

http://www.youtube.com/watch?v=WBoXdtK2JwU&list=PLlFCbar31nO5oBSTO68a9kkwejmlgQEgx
http://www.youtube.com/watch?v=woLKcYJFib4&list=PLlFCbar31nO5oBSTO68a9kkwejmlgQEgx
http://www.youtube.com/watch?v=D2uzYHCKksg&list=PLlFCbar31nO5oBSTO68a9kkwejmlgQEgx
http://www.youtube.com/watch?v=VCKYOH6fQFM&list=PLlFCbar31nO5oBSTO68a9kkwejmlgQEgx (http://www.youtube.com/watch?v=VCKYOH6fQFM&list=PLlFCbar31nO5oBSTO68a9kkwejmlgQEgx)
http://www.youtube.com/watch?v=FJ6bo62hzLM&list=PLlFCbar31nO5oBSTO68a9kkwejmlgQEgx