PDA

View Full Version : [Offline Hồ Chí Minh] Tháng 3: 2/3Bluegon
22-02-2014, 12:55 PM
Địa điểm off trong tháng 2
2014
Trà sữa âm 18
543 Sư Vạn Hạnh Quận 10
Thời gian : 7h30 sáng chủ nhật 02/03/2013


http://images.diadiem.com/Profiles/snapshot/2012/6/26/8182422012626205276101055.jpeg


Nội dung buổi off :
Thi đấu, giao lưu

Liên lạc
01223779201 (Gon 15t)