PDA

View Full Version : Kết quả Đà Lạt Open 03/2014rubikmar
16-03-2014, 11:47 AM
ĐÀ LẠT OPEN - 03/2014


STT
Họ và Tên
Nick forum
Khu vực
1
2
3
4
5
Best
Worst
Average


1
Phạm Quang Duy
RubikDaLat
Lâm Đồng
16.29
17.49
20.4
24.18
17.53
16.29
24.18
18.47


2
Phạm Xuân Thanh Nam
rubikmar
Lâm Đồng
18.77
16.29
18.09
24.47
17.82
16.29
24.47
18.23


3
Nguyễn Thành Long
thanhlong97
Lâm Đồng
29.16
36.21
38.15
24.85
26.85
24.85
38.15
30.74


4
Lê Bá Trí
bobaroi
Lâm Đồng
33.21
26.6
33.16
40.06
29.04
26.6
40.06
31.80


5
Chiêu Quốc Khánh
chieuquockhanh
Lâm Đồng
23.51
30.74
41.43
38.49
30.76
23.51
41.43
33.33
https://www.youtube.com/watch?v=r1B0BEibkCA
https://www.youtube.com/watch?v=piKBycdLzf8
https://www.youtube.com/watch?v=xvTFId_QK5k
https://www.youtube.com/watch?v=81q435B0Kfk
https://www.youtube.com/watch?v=pm5Y_6_HKdU&feature=youtu.be