PDA

View Full Version : Your record?Rubik Road
30-03-2014, 07:56 PM
Thành tích BLD mọi người là bao nhiêu???

speedcuber0207
01-04-2014, 09:26 PM
3 phút rưỡi :funny:

9_GaDiBo_6
01-04-2014, 10:40 PM
Không biết mình scram có lậu không :v

Cạnh M2 / Góc Boomerang
Best session 24/12/2013 average: 50.90
1. 49.73[17.51] F2 D' B2 U2 F2 U' L2 B2 D F2 U' B F' L' B D2 L U L' R2 B
2. (1:00.92[15.38]) D2 B2 R D2 R2 U2 B2 R' F2 L' F2 D L2 D' R U L' B F' U' L2
3. 57.35[14.22] D B2 F2 L2 U' R2 B2 D' L2 U2 L2 B U R2 D' R' U L B' F2 R2
4. (35.28[13.80]) U2 F' L2 U F' B' D' F' D' R D2 B2 R2 D2 R2 U L2 B2 D R2
5. 45.63[14.77] U2 F' R2 B D2 F2 D2 B U2 B' L2 D' B2 F2 L' B' L U L D2 R'

Worst session + nghỉ BLD 3/2/2014 average: 1:01.14
1. (45.05[17.57]) R2 L2 U' B' L' B' D R D2 F' R2 F2 D' R2 B2 U2 R2 F2 R2 D' B2
2. 53.76[13.19] D2 R2 U' B2 L2 B2 D2 R2 D L2 F2 L' D' L' U R U' R F' L' R
3. 1:06.99[11.46] B2 L2 D L2 U' R2 D' B2 F2 D2 L2 F' L2 D2 F L2 F' R B' U R'
4. 1:02.66[10.38] R' U2 L2 D' L' U2 B' U' R D R2 U2 L2 U2 F' U2 D2 L2 F' L2 U2
5. (1:08.10[16.39]) R2 U L2 B2 L2 D L2 R2 D' B2 D' R U B2 D2 B F D' F' U2 L

xoay 1000000 lan
01-04-2014, 11:40 PM
40s.................

rubik la nhat
21-07-2014, 09:00 AM
Em sài old pochmann được 1p36s

vietducvinamilk
21-07-2014, 07:41 PM
10 phút, 3OP :v