PDA

View Full Version : [ Đà Lạt ] offline tháng 04/2014rubikmar
05-04-2014, 10:29 PM
cũng như hàng tháng, mình xin thông báo, chủ nhật - 06/04/2014. Chúng ta sẽ off vào lúc 9h và địa điểm như cũ. Hưởng ứng