PDA

View Full Version : Kết quả Đà Lạt Open 04/2014rubikmar
06-04-2014, 12:04 PM
ĐÀ LẠT OPEN - 03/2014


STT
Họ và Tên
Nick forum
Khu vực
1
2
3
4
5
Best
Worst
Average


1
Phạm Quang Duy
RubikDaLat
Lâm Đồng
17.32
27.35
16.44
15.4
16.25
15.4
27.35
16.67


2
Phạm Xuân Thanh Nam
rubikmar
Lâm Đồng
19.68
20.05
15.07
18.8
16.12
15.07
20.05
18.20


3
Nguyễn Thành Long
thanhlong97
Lâm Đồng
27.65
25.08
26.65
31.27
27.29
25.08
31.27
27.20


4
Lê Bá Trí
bobaroi
Lâm Đồng
27.36
32.56
28.36
25.11
23.81
23.81
32.56
26.94https://www.youtube.com/watch?v=Yy-r_ViscfU
https://www.youtube.com/watch?v=vhSt9VN5gxQ
https://www.youtube.com/watch?v=kFfuB3Wgx1U
https://www.youtube.com/watch?v=LAjuvPTFFOg&feature=youtu.be

hanhangia
06-04-2014, 10:47 PM
giỏi thế mình làm mãi không được. có mẹo gì không ạ