PDA

View Full Version : hai phongtrafagarlaw
01-05-2014, 04:57 PM
co ai o hp k

Dr X
01-05-2014, 06:58 PM
Đằng Lâm- Hải An đây.

trafagarlaw
01-05-2014, 09:01 PM
tôi ở Đằng Hải

- - - - - - Hệ thống tự động gộp 2 bài viết liên tục khi thành viên spam - - - - - -

học trường nào ?

Dr X
02-05-2014, 06:44 AM
THCS Đằng Lâm.

nhathaitrieu5
08-05-2014, 04:31 PM
Mình ở thành phố đây

imnobody95
23-12-2015, 08:51 AM
m' là nữ~ hàg hải ^^

Rubik2X
23-12-2015, 11:31 AM
m' là nữ~ hàg hải ^^
bạn đang spam nhiều. mình cảnh báo lần cuối

dongvan03
19-03-2016, 09:07 AM
Tập hợp thành viên ở Hải Phòng để làm gì bạn ơi? Trao đổi mua bán gì à?