PDA

View Full Version : Look aheadtrafagarlaw
04-05-2014, 11:00 AM
Cách Look ahead giảm khi làm F2l

Dr X
04-05-2014, 11:10 AM
Phần 1 https://www.google.com.vn/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=fb1lU5iDIYbDkAX_goDgDQ&url=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DocNYgzn6mgg&cd=1&ved=0CC4QtwIwAA&usg=AFQjCNHlYiBgDaS3Jlk6ewrngE2ND7ifDQ
Phần 2 https://www.google.com.vn/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=fb1lU5iDIYbDkAX_goDgDQ&url=http://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-gnvx5-T_pw&cd=2&ved=0CDEQtwIwAQ&usg=AFQjCNEr35Q00UPH0CfHbKl2T5ihmbdqFQ

trafagarlaw
04-05-2014, 12:58 PM
Bạn có biết ở HP nơi nào có Sticker không ?

Dr X
04-05-2014, 05:23 PM
Chắc không có đâu, bạn mua trên Rubik ocean- Hà Nội mới có.

trafagarlaw
04-05-2014, 06:27 PM
Nó có giao tận nhà không ?

- - - - - - Hệ thống tự động gộp 2 bài viết liên tục khi thành viên spam - - - - - -

Tôi không thầy bán sticker của GH chỉ của ZC .Nhưng hình như hai loại này dùng chung sicker nên không sao:fred: