PDA

View Full Version : [Offline Hồ Chí Minh] Tháng 5Bluegon
05-05-2014, 03:40 PM
Địa điểm off trong tháng 5
2014
Trà sữa âm 18
543 Sư Vạn Hạnh Quận 10
Thời gian : 8h30 sáng chủ nhật 11/05/2013


http://images.diadiem.com/Profiles/snapshot/2012/6/26/8182422012626205276101055.jpeg


Nội dung buổi off :
Thi đấu, giao lưu

Liên lạc
01223779201 (Gon 15t)

@Ngowin@
24-05-2014, 12:10 PM
Bao giờ thế bạn

Bluegon
24-05-2014, 09:22 PM
Bao giờ thế bạn

Mình có ghi bên trên đó bạn, ngày 11/5. Nhưng mà qua rồi bạn muốn đi offline thì đợi tháng 6 nhé :D