PDA

View Full Version : có mem nào học trường tân Phú hok?kej
01-01-2010, 03:04 PM
kej học lớp B2 nè , ai có thì vào báo danh nha

babydragon
05-01-2010, 07:43 PM
trường trần phú hay là tân phú thế.

Nếu là trần phú thì có 2 mem trong này, nhoc_ao123 (B16, Đức) và babydragon (a18, Tuyên) :)

kej
08-01-2010, 04:00 PM
trường Tân Phú hok phải trần phú , vậy làm wen luôn nhaz