PDA

View Full Version : Kết quả Đà Lạt Open 05/2014rubikmar
02-06-2014, 09:57 AM
ĐÀ LẠT OPEN - 05/2014


STT
Họ và Tên
Nick forum
Khu vực
1
2
3
4
5
Best
Worst
Average


1
Phạm Quang Duy
RubikDaLat
Lâm Đồng
17.58
14.80
14.80
15.56
16.88
14.80
17.58
15.75


2
Phạm Xuân Thanh Nam
rubikmar
Lâm Đồng
22.50
16.10
27.85
19.59
15.40
15.40
27.85
19.40


3
Nguyễn Thành Long
thanhlong97
Lâm Đồng
28.56
26.97
33.32
30.40
24.77
24.77
33.32
28.64


4
Lê Bá Trí
bobaroi
Lâm Đồng
19.74
21.20
20.64
31.37
22.02
19.74
31.37
21.29https://www.youtube.com/watch?v=kBBWeVvUnH0
https://www.youtube.com/watch?v=jna65Piz8-0
https://www.youtube.com/watch?v=PHwCkXSdAUk
https://www.youtube.com/watch?v=hzEH_go9bVA