PDA

View Full Version : [Offline Hồ Chí Minh] Tháng 6Bluegon
11-06-2014, 09:40 PM
Địa điểm off trong tháng 6
2014
Trà sữa âm 18
543 Sư Vạn Hạnh Quận 10
Thời gian : 8h30 sáng chủ nhật 15/06/2014


http://images.diadiem.com/Profiles/snapshot/2012/6/26/8182422012626205276101055.jpeg


Nội dung buổi off :
Thi đấu, giao lưu

Liên lạc
01223779201 (Gon 15t)