PDA

View Full Version : làm thế nào để học bld??puny
29-06-2014, 07:39 PM
nó mơ hồ vs em quá. Ai giúp em với:cry: . em không biết mình nên bắt đầu từ đâu nữa nên cần người giúp :adore: ai có lòng hảo tam xin giúp cho em:lay:.

rubikmar
04-07-2014, 08:45 AM
OK. để a giúp cho