PDA

View Full Version : The complete cube book.Dr X
15-07-2014, 08:21 PM
Mình vừa tìm được một cuốn sách khá hay về Rubik viết bằng tiếng Anh, các bạn tham khảo:
https://www.google.com.vn/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=sCPFU97wNcKB8gX01IGQDw&url=http://www.math.niu.edu/~beachy/courses/420/Rubik_Schlafly.pdf&cd=3&ved=0CCYQFjAC&usg=AFQjCNFzx8UQI166_dlnOiuqthIu269wLA

master rubick
15-07-2014, 08:42 PM
việt hóa đi bạn

thanhdat8799
16-07-2014, 10:53 AM
trong này là toàn bộ những gì liên quan đến một khối 3x3 như người phát minh, cấu tạo bên trong, cách giải,.... nhưng có điều là chỉ để tham khảo thôi chứ cách trong này khá là khó hiểu và hình minh họa cũng không trực quan cho lắm