PDA

View Full Version : [ HÌNH ẢNH - CLIP ] HCM Open 2014 31/08/2014Bluegon
31-08-2014, 10:32 PM
Ai có hình ảnh hay video gì thì up lên đây nhé :3


http://rubikvietnam.com/forum/threads/10968-K%E1%BA%BET-QU%E1%BA%A2-HCM-Open-2014-31-08-2014?p=150184#post150184


https://www.youtube.com/watch?v=iM4XvaJDBmw&feature=youtu.be&hd=1

tranhungnghiem
31-08-2014, 10:51 PM
https://www.youtube.com/watch?v=-eZdobiPiPo
Video best single 7.52s của cuộc thi do anh Nguyễn Ngọc Thịnh thực hiện :D

Bluegon
01-09-2014, 06:58 PM
https://www.youtube.com/watch?v=2KB3PkN4TVA&list=PLB65F2462B9DBFA9E&index=12

https://www.youtube.com/watch?v=5ORE8TpBgoE

https://www.youtube.com/watch?v=9tmUNn2S1ow&feature=youtu.be&hd=1

https://www.youtube.com/watch?v=0DxIKknAb5M&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=j40FbwJtZKw&hd=1

https://www.youtube.com/watch?v=_FG6FUq7FcE&list=UUFIst_IjI4opfhl4EGj7xTw

https://www.youtube.com/watch?v=UelW5o-Yrn4&list=UUFIst_IjI4opfhl4EGj7xTw&hd=1

https://www.youtube.com/watch?v=m8JuTGOrPmA&list=UUFIst_IjI4opfhl4EGj7xTw

https://www.youtube.com/watch?v=mwHiVBVbbA4&list=UUFIst_IjI4opfhl4EGj7xTw&hd=1

https://www.youtube.com/watch?v=6u-Vf7Ya3EI&list=UUFIst_IjI4opfhl4EGj7xTw

https://www.youtube.com/watch?v=AuCpyr6i-J8&list=UUFIst_IjI4opfhl4EGj7xTw

https://www.youtube.com/watch?v=qxv2Pkm3vd8&list=UUFIst_IjI4opfhl4EGj7xTw

cuibaponline
02-09-2014, 10:12 PM
https://www.youtube.com/watch?v=nYweXfgQy-k

:3 sida *** :v

thandia
03-09-2014, 11:20 PM
Nick fb "Anh Quan Tran" cung cấp

https://www.youtube.com/watch?v=1efw-gBJ3m4&feature=youtu.be

thandia
07-09-2014, 07:23 PM
http://farm6.staticflickr.com/5575/15166068095_597bc04cc8_o.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3876/14979406260_e64fc47a6a_o.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5593/15143033536_7acda07cb4_o.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5592/14979489977_112e8d2018_o.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3835/15166074655_1c8141c854_o.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5555/14979345789_18f9a56f30_o.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3922/15166077695_0b77047c16_o.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5554/14979349269_58031b75e7_o.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3856/14979499857_3958633cce_o.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5574/15163091341_130c12db36_o.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5580/15163092661_e7f9f06ebb_o.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3847/15166087695_50e2636e4a_o.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5585/14979426050_05e7f891fa_o.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3888/15165698642_d48425e701_o.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3895/15163099221_44e5ce9c88_o.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5557/15165702252_fa00df03a6_o.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5552/14979513377_77f994c898_o.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3837/14979514877_0ecb681ed0_o.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3835/14979368189_2105852371_o.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5580/14979436130_21453b4964_o.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3897/14979437190_f90d7abf6c_o.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5564/14979372319_8704496386_o.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3835/15165712072_60418c55ab_o.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3851/15165713712_70dd7293dd_o.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5590/14979527858_d6368b6be3_o.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5570/14979529478_bd873d30b1_o.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5572/14979528767_fb50ab1538_o.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5571/15166111475_3b1d24b9d3_o.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5577/15165721832_b280e5194c_o.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3850/14979535448_af0f32be71_o.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5558/14979386439_8e288514b2_o.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3882/15143082156_48fc868eea_o.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3875/15143084156_956d9b845e_o.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5592/15165731832_92f5da5a26_o.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3839/15166125485_9de0a4fd65_o.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3874/15163133401_b7168052e5_o.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3881/14979547957_fc7174eaeb_o.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3873/14979550938_0a0831d2ef_o.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5567/15165739622_641cdc9e80_o.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3858/15166132415_a8634f3d3d_o.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5573/15143097696_47dd48f6ca_o.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3874/14979406049_b8aaae6041_o.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3907/15166137095_05123cafa6_o.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5578/15143101846_63ef0bb0b4_o.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3878/15166139985_16495f2afe_o.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3920/15163148921_4d082e7548_o.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5556/15163151041_2eaa46390b_o.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3873/14979565728_db077d7cf5_o.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3920/15143110556_98ae670ea4_o.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3876/14979568187_5618a66f41_o.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5573/14979569667_4a1bb0e34a_o.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3925/15143114776_5d58e99629_o.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3925/14979573087_2b8a2f7010_o.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3874/15166155345_b89105d4e5_o.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3835/15165766062_44ffd48038_o.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3868/14979580228_e6d9d3521e_o.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3878/14979430539_a2b2936782_o.jpg

http://farm4.staticflickr.com/3903/14979581947_f328a6df09_o.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5580/14979500170_dcb7198cb9_o.jpg

http://farm6.staticflickr.com/5566/15165774072_2bd10dc439_o.jpg