PDA

View Full Version : Đề nghị giảm số lượng post trong khu vực rao bánbeptumunchen
02-09-2014, 10:29 AM
Admin ơi, yêu cầu 70 posts mới được đăng bài trong khu vực mua bán hơi nhiều. Admin có thể giảm xuống được không?

thandia
02-09-2014, 11:16 AM
Hi bạn,
Vấn đề này đã được thảo luận nhiều lần đây là quyết định cuối cùng, bạn phải có đóng góp cho forum và tạo độ trust trong forum.
Thanks.