PDA

View Full Version : [ KẾT QUẢ ] HCM Open 2014 31/08/2014



thandia
03-09-2014, 12:57 PM
2x2 Cube

2x2 Cube - Qualification round
http://i.imgur.com/tDEeyyI.png

2x2 Cube - Final
http://i.imgur.com/D18gJOW.png



Rubik's Cube

Rubik's Cube - Qualification round
http://i.imgur.com/7hVCZIq.png

Rubik's Cube - Final
http://i.imgur.com/BiJuCno.png

Rubik's Cube: One-handed - Final
http://i.imgur.com/k9JnumB.png

Rubik's Cube: Blindfolded - Final
http://i.imgur.com/insh6zl.png

4x4 Cube - Final
http://i.imgur.com/v7qpWHO.png

5X5 Cube - Final
http://i.imgur.com/UZc7ZIL.png

6X6 Cube - Final
http://i.imgur.com/9hzUh0L.png

7X7 Cube - Final
http://i.imgur.com/nYRPeHI.png

Pyraminx - Final
http://i.imgur.com/evjd3wG.png

Megaminx - Final
http://i.imgur.com/ungGPFQ.png



http://rubikvietnam.com/forum/threads/10957-H%C3%8CNH-%E1%BA%A2NH-CLIP-HCM-Open-2014-31-08-2014?p=150162#post150162

Huyhoang01
03-09-2014, 10:06 PM
Xem mấy cái này mới thấy em vẫn còn gà quá! Chẳng dám đi thi bao giờ, em mà đi thi 3x3 chỉ xếp thứ 32!

dauto98
04-09-2014, 09:42 AM
Xem mấy cái này mới thấy em vẫn còn gà quá! Chẳng dám đi thi bao giờ, em mà đi thi 3x3 chỉ xếp thứ 32!
đi thì mới lên trình chứ anh :v

rubikmar
04-09-2014, 02:34 PM
BLD sao vui thế không biết. Gà Đi Bộ đâu rồi?