PDA

View Full Version : [Offline Hồ Chí Minh] Tháng 11/2014Bluegon
05-11-2014, 07:13 PM
Địa điểm off trong tháng 11
2014
Trà sữa âm 18
543 Sư Vạn Hạnh Quận 10
Thời gian : 8h30 sáng chủ nhật 9/11/2014


http://images.diadiem.com/Profiles/snapshot/2012/6/26/8182422012626205276101055.jpeg


Nội dung buổi off :
Thi đấu, giao lưu

Liên lạc
01223779201 (Gon 16t)


http://i1078.photobucket.com/albums/w489/Bluegon/Offline%209th%20November%202014/DSC_1931.jpg (http://s1078.photobucket.com/user/Bluegon/media/Offline%209th%20November%202014/DSC_1931.jpg.html)
http://i1078.photobucket.com/albums/w489/Bluegon/Offline%209th%20November%202014/DSC_1961.jpg (http://s1078.photobucket.com/user/Bluegon/media/Offline%209th%20November%202014/DSC_1961.jpg.html)
http://i1078.photobucket.com/albums/w489/Bluegon/Offline%209th%20November%202014/DSC_1960.jpg (http://s1078.photobucket.com/user/Bluegon/media/Offline%209th%20November%202014/DSC_1960.jpg.html)
http://i1078.photobucket.com/albums/w489/Bluegon/Offline%209th%20November%202014/DSC_1958.jpg (http://s1078.photobucket.com/user/Bluegon/media/Offline%209th%20November%202014/DSC_1958.jpg.html)
http://i1078.photobucket.com/albums/w489/Bluegon/Offline%209th%20November%202014/DSC_1957.jpg (http://s1078.photobucket.com/user/Bluegon/media/Offline%209th%20November%202014/DSC_1957.jpg.html)
http://i1078.photobucket.com/albums/w489/Bluegon/Offline%209th%20November%202014/DSC_1956.jpg (http://s1078.photobucket.com/user/Bluegon/media/Offline%209th%20November%202014/DSC_1956.jpg.html)
http://i1078.photobucket.com/albums/w489/Bluegon/Offline%209th%20November%202014/DSC_1955.jpg (http://s1078.photobucket.com/user/Bluegon/media/Offline%209th%20November%202014/DSC_1955.jpg.html)
http://i1078.photobucket.com/albums/w489/Bluegon/Offline%209th%20November%202014/DSC_1954.jpg (http://s1078.photobucket.com/user/Bluegon/media/Offline%209th%20November%202014/DSC_1954.jpg.html)
http://i1078.photobucket.com/albums/w489/Bluegon/Offline%209th%20November%202014/DSC_1953.jpg (http://s1078.photobucket.com/user/Bluegon/media/Offline%209th%20November%202014/DSC_1953.jpg.html)
http://i1078.photobucket.com/albums/w489/Bluegon/Offline%209th%20November%202014/DSC_1952.jpg (http://s1078.photobucket.com/user/Bluegon/media/Offline%209th%20November%202014/DSC_1952.jpg.html)
http://i1078.photobucket.com/albums/w489/Bluegon/Offline%209th%20November%202014/DSC_1951.jpg (http://s1078.photobucket.com/user/Bluegon/media/Offline%209th%20November%202014/DSC_1951.jpg.html)
http://i1078.photobucket.com/albums/w489/Bluegon/Offline%209th%20November%202014/DSC_1950.jpg (http://s1078.photobucket.com/user/Bluegon/media/Offline%209th%20November%202014/DSC_1950.jpg.html)
http://i1078.photobucket.com/albums/w489/Bluegon/Offline%209th%20November%202014/DSC_1949.jpg (http://s1078.photobucket.com/user/Bluegon/media/Offline%209th%20November%202014/DSC_1949.jpg.html)
http://i1078.photobucket.com/albums/w489/Bluegon/Offline%209th%20November%202014/DSC_1947.jpg (http://s1078.photobucket.com/user/Bluegon/media/Offline%209th%20November%202014/DSC_1947.jpg.html)
http://i1078.photobucket.com/albums/w489/Bluegon/Offline%209th%20November%202014/DSC_1946.jpg (http://s1078.photobucket.com/user/Bluegon/media/Offline%209th%20November%202014/DSC_1946.jpg.html)
http://i1078.photobucket.com/albums/w489/Bluegon/Offline%209th%20November%202014/DSC_1943.jpg (http://s1078.photobucket.com/user/Bluegon/media/Offline%209th%20November%202014/DSC_1943.jpg.html)
http://i1078.photobucket.com/albums/w489/Bluegon/Offline%209th%20November%202014/DSC_1942.jpg (http://s1078.photobucket.com/user/Bluegon/media/Offline%209th%20November%202014/DSC_1942.jpg.html)
http://i1078.photobucket.com/albums/w489/Bluegon/Offline%209th%20November%202014/DSC_1941.jpg (http://s1078.photobucket.com/user/Bluegon/media/Offline%209th%20November%202014/DSC_1941.jpg.html)
http://i1078.photobucket.com/albums/w489/Bluegon/Offline%209th%20November%202014/DSC_1937.jpg (http://s1078.photobucket.com/user/Bluegon/media/Offline%209th%20November%202014/DSC_1937.jpg.html)
http://i1078.photobucket.com/albums/w489/Bluegon/Offline%209th%20November%202014/DSC_1936.jpg (http://s1078.photobucket.com/user/Bluegon/media/Offline%209th%20November%202014/DSC_1936.jpg.html)
http://i1078.photobucket.com/albums/w489/Bluegon/Offline%209th%20November%202014/DSC_1933.jpg (http://s1078.photobucket.com/user/Bluegon/media/Offline%209th%20November%202014/DSC_1933.jpg.html)

Bluegon
09-11-2014, 04:14 PM
Update Hình ảnhh