PDA

View Full Version : giúp đỡ về blddungrubik
05-02-2015, 08:21 PM
Cho mình hỏi làm thế nào để nhớ được khi giải bld?

Rubik Road
06-02-2015, 08:57 PM
P dùng pp nào?

asiraa
16-02-2015, 06:22 AM
Cho mình hỏi làm thế nào để nhớ được khi giải bld?
Phương pháp nhớ mình đang dùng là Letter pair, có nghĩa là đặt mỗi sticker là 1 chữ cái