PDA

View Full Version : Cut corner Aolong bị gì vậy??tonytaurus20
26-03-2015, 04:04 PM
Mình mới mua Aolong V2 chừng 2 tuần
giờ quay mặt U 45 độ thử cut xem mà nó cứ bị chựng lại không trơn như lúc mới mua về?!:ok:
bạn nào có kinh nghiệm giúp mình với!!!

rubikmar
27-03-2015, 04:44 AM
Mình mới mua Aolong V2 chừng 2 tuần
giờ quay mặt U 45 độ thử cut xem mà nó cứ bị chựng lại không trơn như lúc mới mua về?!:ok:
bạn nào có kinh nghiệm giúp mình với!!!
ao2 của mình cũng không cut được 45 độ, không có silicon hoặc do vấn đề về ốc ác gì đấy.

Dr X
27-03-2015, 08:16 PM
Cut corner sẽ bị hạn chế khi cube không có silicone.