PDA

View Full Version : Công thức BLD <rõ ràng và chi tiết>rocklamdat
01-05-2015, 05:49 PM
Ai biết chỉ mình các công thức nhé, mình cảm ơn rất nhiều,(có video càng tốt...đặc biệt làm từ từ thui nhé công thức ai cũng quay chống mặt thì làm sao lam theo đây trời)....
1/ trước tiên câm cục rubik lên mình cần nhớ cái gì, xác định cái gì,...
2/ sau khi nhớ và xác định rùi thì bước tiếp theo làm gì,...
thank các bạn trước
Ai co yahoo hướng dẫn cho mình mình hạu tạ sau nhé,kkkk

rubikmar
03-05-2015, 04:17 PM
BLD rõ ràng chi tiết thì hiện tại chưa có, chỉ có phương pháp thực hiên, còn công thức thì phải tự học vì rất nhiều nên khó đưa vào video hết được. Bạn phải kết hợp nhiều thứ, xem nhiều tài liệu.

trangthuan1999
04-05-2015, 06:15 PM
http://rubikvietnam.com/forum/threads/10198-M2-Boomerang-Letter-pair-to%C3%A0n-t%E1%BA%ADp bạn vào xem thử rất chi tiết