PDA

View Full Version : Nản cube mới mua quá mọi người à (ảnh)rubik's cube
25-06-2015, 07:37 PM
Mới mua aolong v2 ở rubik ocean mà đã bị thế này rồi haizhaizhaiz

http://i.imgur.com/4WnQtv1.jpghttp://i.imgur.com/M8XSxGw.jpg

- - - - - - Hệ thống tự động gộp 2 bài viết liên tục khi thành viên spam - - - - - -

Chơi cũng bình thường mà tháo ra xem thì...

PKMN731
25-06-2015, 07:38 PM
Cuối cùng lại mua áo lông ak

Hunterxcuber
25-06-2015, 11:14 PM
Ft bạn quá đẹp, mình khâm phục bạn

lamlaitudau101
26-06-2015, 05:48 AM
quay sao cho gẫy dữ vậy :'(

rubik's cube
26-06-2015, 07:41 AM
Mới mua tháo ra đã thế rồi mà, cũng có thấy mảnh nào rơi ra đâu :bad:

dung271994
26-06-2015, 11:59 AM
mua thì phải kiểm tra chứ, không kiểm xong than thở gì nữa, lỗi do mình thôi.

PKMN731
26-06-2015, 02:51 PM
Đem đi đổi dc mà

rubikmar
27-06-2015, 08:24 PM
mua thì phải kiểm tra chứ, không kiểm xong than thở gì nữa, lỗi do mình thôi.
đặt hàng cube thì làm sao mà kiểm tra được bạn.

Dr X
04-07-2015, 09:16 AM
Còn cái chân gãy không bạn? Mình mua Aolong được kiểm tra trước mà!