PDA

View Full Version : cần giúp đỡ M2.haphuongbao
01-07-2015, 10:04 PM
Mình đã thuộc hết các công thức hoán vị cạnh. Hoán vị được mặt F và L. Cuối cùng cứ bị các cạnh trên M không đúng chỗ. Xin giúp đỡ.

- - - - - - Hệ thống tự động gộp 2 bài viết liên tục khi thành viên spam - - - - - -

Các cạnh đều đúng trạng thái. Chỉ còn hoán vị 2 cạnh UF và BD thì làm cách nào vậy cácbbạn

rubik9x_0408
02-07-2015, 08:41 AM
Khi dùg M2 sẽ có trường hợp các cạnh trên M-slice bị lệch 180° do số lần thực hiện M2 là lẻ. Cứ tiếp tục giải góc (mình dùng R2), sau khi giải góc sẽ có công thức Odd Parity để giải

haphuongbao
02-07-2015, 08:57 AM
Rubik9x_0408 có yahoo ko cho mình xin đi

rubikmar
03-07-2015, 03:29 PM
Rubik9x_0408 có yahoo ko cho mình xin đi
sao k xin fb mà lại xin yh trời

nguyenthanhdat
13-07-2015, 12:11 PM
mình đã biết CT rồi nhưng cách làm thì có lẽ khó quá ai có link FB cho xin thanks nhìu