PDA

View Full Version : YJ YuHu Megaminx: a first lookHunterxcuber
09-07-2015, 10:14 AM
Lấy video của Thecubicles.us
Tạm dịch tạp tạp là khá trơn, lỗ cut khá to, cấu trúc khác vs những dòng Mega có trên thị trường, cut thuận khá tốt nhưng mà cut ngược không tốt. Vẫn giữ nguyên kiểu rất đặc trưng của Moyu: Nhão nhoét. Khi nào có ở VN thì mình sẽ đánh giá một cách chính xác hơn
https://www.youtube.com/watch?v=gEUqtTqEZpg