PDA

View Full Version : Cho em xin CT Setup của cạnh trong BLD với thanks nhìunguyenthanhdat
11-07-2015, 09:22 PM
như tiêu đề :D :D

dauto98
12-07-2015, 12:13 PM
như tiêu đề :D :D
bạn hỏi set up trong pp nào mới đc chứ haiz, mà pp nào chả dạy cách set up rồi haiz

Rubik Road
12-07-2015, 03:26 PM
3op hoặc freestyle thì tự setup thôi. Còn M2 thì bộ ct đã đủ

nguyenthanhdat
13-07-2015, 12:07 PM
trong CT M2R2 đó a

- - - - - - Hệ thống tự động gộp 2 bài viết liên tục khi thành viên spam - - - - - -

a dauto98 cho em xin CT trong m2 r2 nha a