PDA

View Full Version : Các bác xem giúp clip này giải OH theo cách gì thế!! :Dnewhalo
16-01-2010, 10:04 PM
kq_7Me09fo0

mình sẽ nói cách mình giải sau, nhưng cũng ko nhớ rõ lắm, kỉ lục 1 tay của mình, thằng bạn Scramble, trong giờ học (một hs đáng trách :D)

vuaquyen92
16-01-2010, 10:30 PM
Đoạn đầu giống của Lars đoạn sau lại na ná cách cơ bản kiểu cổ :-?

newhalo
16-01-2010, 10:40 PM
một người đoán gần đúng rồi!! Đúng là pro có khác!! :D nhìn là biết!!

viet_brother
17-01-2010, 12:27 AM
F2L nhìn ngon quá :D
sau F2L hình như là lật cạnh lật góc theo cách cơ bản :D

newhalo
17-01-2010, 11:25 AM
:D Chính xác thì mình làm F2L theo 2 bloc 1x2x3 2 bên (Roux) nhưng vô tình do cách chọn cầm ban đầu nên phần giữa đúng luôn!! thế là xong 2 tầng cực nhanh, mình vôi chuyển wa cách làm cũ là làm COLL để OLL nhanh nhưng chưa xong thì thấy lại rơi vào trường hợp cơ bản!! thế là lật góc theo cơ bản mà xong!! Nên có lúc khựng lại một chút để suy nghĩ! Đúng là may mắn!!:D