PDA

View Full Version : Hỏi về giải cạnh ở layer M theo phuơng pháp M2huuan2003
29-09-2015, 07:37 PM
Em học bld được vài tuần bằng pp 3OP, h chuyển sang M2. Em học hết mấy công thức và đã giải dc hết các cạnh (có nhìn) nhưng trừ mấy cạnh ở layer M khi giải thì lần M2 sau nó lại bay chỗ khác. Mọi người cho em hỏi phải giải làm sao ???

rubikmar
30-09-2015, 02:47 PM
layer M thì em chỉ cần chú ý đến 4 sticker, UF - DB và FU - BD.
Nó chia thành 2 cặp tương ứng như thế, ở lượt lẻ của M2 (không biết em đã biết khái niệm chẵn lẻ trong M2 chưa, đây cũng là 1 khái niệm khá quan trọng) thì mỗi công thức tương ứng với mỗi stk đó giữ nguyên, còn nếu ở lượt chẵn thì nó sẽ thành công thức của stk tương ứng trong cặp đó.
Ví dụ thế này cho dễ hiểu nhé:
Chúng ta có 1 vòng lặp đơn giản thế này, ban đầu chưa xét đến chẵn lẻ : UB UF FR DL BD (1)
Chúng ta sẽ nhớ theo từng cặp stk (UB UF) (FR DL) BD (nhớ như thế này thì em sẽ kiểm soát được tính chẵn lẻ của nó)
Đi vào xét chẵn lẻ nhá: Ở đây UF là 1 stk đặc biệt, nó nằm ở vị trí thứ 2 trong cặp (UB UF), có nghĩa là ở lượt chẵn của M2 => để giải nó phải dùng công thức giải DB.
Đối với stk cuối cùng của vòng (1) ban đầu, là BD, nó nằm ở lượt lẻ, => công thức giải giữ nguyên.
Viết lại vòng lăp cho đúng, (UB DB) (FR DL) BD.