PDA

View Full Version : cho em công thức oll và pllluanpro56512
08-10-2015, 08:04 AM
các cuber cho em xin tất cả các trường hợp và công thức của oll và pll 3x3 đi:D:

Rubik2X
08-10-2015, 07:10 PM
các cuber cho em xin tất cả các trường hợp và công thức của oll và pll 3x3 đi:D:
Trong này có hết bạn nhé
http://www.cubezone.be/oll.html

duythaigoonline
09-10-2015, 10:30 AM
Bạn có thể xem video về OLL, PLL trên youtube của Trí Trẻ Trung(hoặc lên google search)
Mà topic này để ở góc hỏi-đáp thì hợp lí hơn.

huuan2003
13-10-2015, 07:28 PM
Nè bạn:
-OLL: http://badmephisto.com/oll.php
-PLL: http://badmephisto.com/pll.php

rubikmar
19-10-2015, 09:32 PM
mình sẽ chuyển nó qua box hỏi đáp của mình!