PDA

View Full Version : Các TH PLL + cách nhận biếtnuocmat428
17-01-2010, 11:15 PM
[/b]thường thì khi mới học pll sẽ khó nhận biết giữa các TH với nhau vì thế mình post các TH pll ( các ô màu trắng là màu thừa không nên quan tâm , mình chỉ vẽ các màu để dễ nhận biết thôi )+( các TH dễ mình ko post ) , hình do mình vẽ nên chưa dc đẹp lắm + nếu có sai CT hay sai hình thì góp ý cho mình cảm ơn :
[/b]TRƯỜNG HỢP CHỮ H
[attachment=960]
M2 U M2 U2 M2 U M2
M2 U' M2 U2' M2 U' M2
R2' r2 U' L2 l2' U2 R2' r2 U' L2 l2'
U' M2 U2 M2 U M2 U2 M2
F2 M2 F2 U' F2 M2 F2 U
x U2 M2 U2 B' U2 M2 U2 B
R2 U2 R2 U2 R2 U R2 U2 R2 U2 R2 U'
L R U2 L' R' F' B' U2 F B
R U2 R' U' R' U' R2 U' R2 U2 R2 U2 R' U
R2 U2 R U2 R2 U2 R2 U2 R U2 R2
M2 U M2 U M2 U M2 U M2 U M2 U'
R' D' R D' B D B' D R' D' R U R' D R D' B D' B' D R' D R U
[b]TRƯỜNG HỢP CHỮ E
[attachment=953]
R2 U R' U' y (R U R' U')*2 R U R' y' R U' R2'
x U R' U' L U R U' L' U R U' L U R' U' L'
y x' R U' R' D R U R' D2 L' U L D L' U' L
y x' R U' R' D R U R' D' R U R' D R U' R' D'
x U R' U' L U R U' r2' U' R U L U' R' U
y x R U' R' D R U R' u2 R' U R D R' U' R
y x (L' U L) D' (L' U' L) u2 (L U' L') D' (L U L')
l' U' L' U R U' l U R' U' L U R U' l' U
(r' R' U') (L D' L' U L) (R U' R' D R) U
r2 U r2 D x' (R U' R' U)3 x D' r2 U' r2
x' U' R U L' U' R' U r2 U R' U' r' F R F'
y' z' R' F R2 U R' B' R U' R2 F' R z R B R'
R' U L' D2 L U' R L' U R' D2 R U' L
(R B L B' R') y (R L) y (L B' R' B L') y' (R' L')
l' U' (r' F R F') (R U R' U') L (U R U' R') F
(F' R U R' U') L' U R U' (l' U R' U' r) B R
TRƯỜNG HỢP ChỮ N
[attachment=969]
R U' R2' F2 U' R F2' R' U F2 R2 U R'
z U' R D' R2' U R' (U' D) R D' R2 U R' D
z (D' R U' R2' D R3 U) 2
L' U R' U2' L U' L' R U R' U2' L U' R U'
R' U R U' R' F' U' F R U R' F R' F' R U' R
z U' R D' R2 U R' U' z' R U R' z R2 U R' z' R U'
L' U R' z R2 U R' U z' R U R' z R2 U R' z' R U'
L' U L U' r' U' F' U L F L' U L' U' r U' L
L U' R U2 L' U R' L U' R U2 L' U R' U'
R' U R U' R' F' U' F R U R' U' R' d R U R'
R' U L' U2 R U' L R' U L' U2 R U' L
TRƯỜNG HỢP CHỮ N
[attachment=962]
R' U R2 B2 U R' B2' R U' B2 R2' U' R
z D R' U R2 D' R (U' D) R' U R2 D' R U' R
y' L U' R U2 L' U R' L U' R U2 L' U R'
R U' R' U l U F U' R' F' R U' R U l' U R'
L U' L' U L F U F' L' U' L F' L F L' U L'
R U' L d2 L' U L R' U' R U2 r' F l' U' y2
L U' R U2 L' U R' L U' R U2 L' U R' U'
y z R' U R' D R2' U' R U D' R' D R2' U' R D'
R U' L d2 L' U L R' U' R U2 L' U R' U'
F' R U R' U' R' F R2 F U' R' U' R U F' R'
z U2 R2 U' R2 y' R2 U2 R2 U R2 y R2 U2 R2 d R2 x y
TRƯỜNG HỢP CHỮ A
[attachment=952]
R' F R' B2 R F' R' B2 R2
(x') R' D R' U2 R D' R' U2 R2
(x) R' U R' D2 R U' R' D2 R2
(y' x) L2 D2 L' U' L D2 L' U L'
(y2) (L' B L') (F2 L B' L') (F2 L2)
(y2 z) F2 R U2 R' U2 F2 L' U2 L U2
(y z') U2 R U2 R' F2 U2 L' U2 L F2
R' U2 R2 U' L' U R' U' L U R' U2 R
(y) R2 F2 (R' B' R) F2 (R' B R')
TRƯỜNG HỢP CHỮ A
[attachment=951]
R B' R F2 R' B R F2 R2
(x) R D' R U2 R' D R U2 R2
(x') R U' R D2 R' U R D2 R2
(y' x) R2 D2 R U R' D2 R U' R
(y2 x) L U' L D2 L' U L D2 L2
(y z) U2 L' U2 L F2 U2 R U2 R' F2
(z') F2 L' U2 L U2 F2 R U2 R' U2
(y') R' U2 R U' L' U R U' L U R2 U2 R
(z) (U R' D r2 U') (R U r2' U') (D')
(z' y2) (U' r x) (l2' U L U') (R' U) (L' U' L') (R' U)
TRƯỜNG HỢP CHỮ G
[attachment=954]
(y) R2' u R' U R' U' R u' R2 y' R' U R
(y) R2 D B' U B' U' B D' R2 F' U F
(y2) F2' D R' U R' U' R D' F2 L' U L
R L U2 R' L' y' R' U L' U2 R U' L
TRƯỜNG HỢP CHỮ G
[attachment=955]
R' U' R y R2 u R' U R U' R u' R2
R' U' R B2 D L' U L U' L D' B2
(y2) L' U' L y' R2' u R' U R U' R u' R2
(y') R' U L' U2 R U' L y R L U2 L' R'
TRƯỜNG HỢP CHỮ G
[attachment=956]
(y) R2' u' R U' R U R' u R2 y R U' R'
(y) R2' u' R U' R U R' u R2 B U' B'
(y) R2' D' F U' F U F' D R2 B U' B'
(y2) F2' D' L U' L U L' D F2 R U' R'
L' R' U2 L R (y) L U' R U2 L' U R'
(y') l' U' U' L' U l F' U' L U F R' F R
TRƯỜNG HỢP CHỮ G
[attachment=958]
(y2) R U R' y' R2 u' R U' R' U R' u R2
(y2) R U R' F2 D' L U' L' U L' D F2
(y2) l2 U' L2 U' F2 L' U' R U2 L' U l x
(y) L U' R U2 L' U R' y R' L' U2 R L
(y) L U' R U2 L' U R' y' L' R' U2 L R
(y') R' F' R F' U' L' U F R' F' L F2 R
U' x R' U R' D2 R U' R' D2 x' U R' U' R U R U R U' R
còn típ[hr]
TRƯỜNG HỢP CHỮ Y
[attachment=963]
F R U' R' U' R U R' F' R U R' U' R' F R F'
R2 u R2' U R2 D' R' U' R F2' R' U R
F R' F R2 U' R' U' R U R' F' R U R' U' F'
R' U' R F2 R' U R d R2 U' R2' U' R2
R2 U' R' U R U' z' y' L' U' R U' R' U' L U y z
y F' L' U L U L' U' L F L' U' L U L' F' L F
F R U' R' F D R' y x R' U' R z R2 y L' d2
z' U2 L' U' L U L' y' L' U' R U' R' U' L U
F R' F' R U R U' R2 U' R U l U' R' U
F R U' R' U' R d R U R' B' R U' R2
R' F R F' y' U' R' U R2 U R' U' R' F R F' U'
y2 z U2 R' U2 R' U2 R B R B ' U2 B R' B'
TRƯỜNG HỢP CHỮ Z
[attachment=964]
y x' R U' R' U D R' D U' R' U R D2' F x
x L' U L U' D' L D' U L U' L' D2 F' x'
M2 U M2 U M U2 M2 U2 M U2
y M2 U M2 U M' U2 M2 U2 M' U2
y M2' U' M' U2' M2' U2' M' U M2'
y U R' U' R U' R U R U' R' U R U R2 U' R' U
R' U' R2 U R U R' U' R U R U' R U' R' U2
R B' R' B F R' F B' R' B R F2 U
R2 U R2 U' R2 F2 R2 U' F2 U R2 F2
y' M2 U2 M' U' M2 U' M2 U' M' U
R' U L' U2 D2 R U' L R' U L' U2 D2 R U' L
R' U L' E2 L U' R L' U R' E2 R U' L'
y R2 U' R2 U R2 x' U2 R2 F U2 F' R2 U2
M' U M2 U M2 U M' U2 M2 U'
U' l' U R U' D' R U D' R U' R' D2
d R U R2 U' R' F R U R U' R U' R' U' R U R' F'
M2 U' M E2 M E2 U M2
F2 M2 F2 M2 U M2 U M2 U2
U2' R U R U' R U2 R U' R' U' R U R' U' R' U R U' R U' R U R U' R' U' R' U' R U' R
y R U R' U R' U' R' U R U' R' U' R2 U R U2
y' R U R B' R' B U' R' f R U R' U' f'
(x2 y) M2 U S2 U' S' M2 S
M2 U (F2 M2 F2 M2) U' M2
y M2 U2 M' U M2 U M2 U M' U'
R' U' R' F R F' U R F' U' L' U L F
x' R U' R' U D R' D U' R' U R D2' F
TRƯỜNG HỢP CHỮ V
[attachment=965]
R' U R' U' y x R' U' R2 x' U' R' U R' F R F
R' U R' U' B' D B' D' B2 R' B' R B R
y L' U R U' L U L' U R' U' L U2 R U2 R'
y2 R U' L' U R' U' R U' L U R' U2 L' U2 L
y' R' U L U' R U R' U L' U' R U2 L U2 L'
L U' R' U L' U' L U' R U L' U2 R' U2 R
R' U R' d' R' F' R2 U' R' U R' F R F
R' U R' U' y z' U' R U' R' U2 y' R' U' R U R
R' U R' U' y R' F' R2 U' R' U R' F R F
R' U R' U' y R' D R' D' R2 F' R' F R F
R' U2 R U2 L U' R' U L' U L U' R U L'
R' U2 R U2 L U' R' U r' F r U' R U r'
R2 U' (B2 U B2) (R D') (R D) R' U R U' R
TRƯỜNG HỢP CHỮ T
[attachment=966]
R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' F'
y2 L' U' L U L F' L2 U L U L' U' L F
F R U' R' U R U R2 F' R U R U' R'
L2 U' L2 D F2 R2 U R2 D' F2
R2 U' R2 D B2 L2 U L2 D' B2
R2' u' R2 U R2' y R2 u R2' U' R2
R2 U R2' U' R2 U' D R2' U' R2 U R2' D'
(z x2) U2 r' U2 r U2 x U2 r U2 r' U2
TRƯỜNG HỢP CHỮ R
[attachment=967]
y2 z U R2 U' R2 U F' U' R' U R U F U2 R
y' R2 B' R' U' R' U R B R' U2 R U2 R'
R U2 R' U2 R B' R' U' R U R B R2' U
R U2 R' U2 R B' R' U' R U l U R2 F
U2 R' U' R U2 R U2 L' R2 U R U' R L U2 R'
y' R U R' F' R U2 R' U2 R' F R U R U2 R' U'
R U2 R' U' R' F' R U2 R U2 R' F R U' R' U
R U2 R D R' U R D' R' U' R' U R U R' U
y2 L U2 L' U2 L F' L' U' L U L F L2 U
R l U' l' U' R' U l U l' U2 R U2' R'
TRƯỜNG HỢP CHỮ R
[attachment=968]
R' U2 R U2 R' F R U R' U' R' F' R2' U'
y R2 B2 U' R' U' R U R U B2 R U' R U
R' U2 R U' y' R' F R B' R' F' R z x' R' U R'
y2 R' U2 l R U' R' U l' U2' R F R U' R' U' R U R' F'
R' U2 R' D' R U' R' D R U R U' R' U' R U'
(y x) R2 U l U R U' l' U' l U2 R' U2 R
r' L' U r U L U' r' U' r U2 L' U2 L

Yu-Gi-Oh
17-01-2010, 11:50 PM
lại thêm một bài tổng hợp rất hay nữa :d....nhưng mấy cái hình nhìn vậy hơi khó đối với các new mem đấy =.="

titikid91yb
17-01-2010, 11:53 PM
cái chữ E bạn nhận biết rất sáng tạo, thanks cái

nuocmat428
17-01-2010, 11:54 PM
lại thêm một bài tổng hợp rất hay nữa :d....nhưng mấy cái hình nhìn vậy hơi khó đối với các new mem đấy =.="


mình tưởng mấy cái hình nhìn vậy mới dễ chứ lúc đầu nhiều màu quá loạn xà ngầu lên , làm lại cái hình để nhìn cái nào cần nhìn thôi
p/s 12h rồi chưa ngủ nữa I-)[hr]


cái chữ E bạn nhận biết rất sáng tạo, thanks cái


chữ E tuy dễ mà khó , đặt sai là ra TH khác lìn :)

haily
18-01-2010, 08:18 AM
thật ra trường hợp chử E chỉ cần xem hai màu đối diện nhau (F và B) nhưng cùng màu là ra à[hr]
khuyên bạn nên ghi tên trượng hơp3 để người xem để dàng bình luận và góp ý[hr]
trường hợp chử Y chỉ cần nhìn 1 góc ờ giữa 2 block 2x2x1 là ra
dc rồi, có gì tui làm bài khác cho các new mem dể hỉu

_]|__Y__]|-|[__
18-01-2010, 08:46 AM
Hay quá bạn ơi :) Thanks nhiều nhá ^^!

titikid91yb
18-01-2010, 09:12 AM
thật ra trường hợp chử E chỉ cần xem hai màu đối diện nhau (F và B) nhưng cùng màu là ra à


trước mình làm thế này thấy lâu lắm

vipxu_a7
18-01-2010, 12:06 PM
thank anh lắm!
lúc chiều em mới kêu ca thì tới tối anh đã làm cái nhận biết rồi:x
hi vọng bài này giúp em sub 30s thành công:X

nuocmat428
18-01-2010, 12:45 PM
lúc chiều em mới kêu ca

sao lại kêu ca :( mọi ý kiến của các bạn đều quí giá mà , chỉ cần các bạn đọc hiểu và làm được là mình vui ồi :D

ga xoay rubik
18-01-2010, 02:15 PM
cảm ơn anh nhìu nhá :-*
sao cứ thiếu ký tự mãi thế, mod bỏ cái vụ này đi

foreveronline
18-01-2010, 05:25 PM
Ko ngờ có nhiều CT vậy.
Thanks bạn nhiều nhiều >:D<>:D<

empty1234
18-01-2010, 07:48 PM
Ối, nhiều trường hợp quá, cái này hay à nha.
Nhưng mà mấy cái hình khó nhìn quá :|

Yu-Gi-Oh
18-01-2010, 08:48 PM
lại thêm một bài tổng hợp rất hay nữa :d....nhưng mấy cái hình nhìn vậy hơi khó đối với các new mem đấy =.="


mình tưởng mấy cái hình nhìn vậy mới dễ chứ lúc đầu nhiều màu quá loạn xà ngầu lên , làm lại cái hình để nhìn cái nào cần nhìn thôi
p/s 12h rồi chưa ngủ nữa I-)[hr]


mình chơi đã lâu mà còn nhìn loạn cả mắt lên đây này @-)

hahuynh
20-01-2010, 11:13 AM
chỉ kiểu này khó hiểu wa, nó lung tung hết hà, không biết sao mà mò cho từng trường hợp nữa.

nuocmat428
21-01-2010, 01:50 PM
mình mới làm cái clip TH chữ G ( làm trước 1 cái lấy ý kiến của mấy bạn xem thử xem mình làm có hiểu cái gì ko sao đó mình mới làm tiếp có gì góp ý nhá :) :
Slz7GKrdBSU

titikid91yb
21-01-2010, 03:58 PM
h mình mới thấy cách nhận biết PLL chữ E của bạn là sai theo ý mình hiểu, chán

minh_k_minh
23-01-2010, 02:43 PM
mấy cái cục rb này vẽ nhìn ngộ ghê cơ :))
mà f2l thì hầu như là tự suy ra là dc. mà :D

bebithuy11
23-01-2010, 03:57 PM
Phải công nhận mấy cái hình kiểu đó rất khó hình dung ra >.<!

leokey
27-01-2010, 12:19 PM
h mình mới thấy cách nhận biết PLL chữ E của bạn là sai theo ý mình hiểu, chán


ơ,ko sai đâu,đúng mà :|

boylonelykute96
31-01-2010, 10:00 AM
xin chào các bạn, mình là member mới, mình đang học cách Fridrich đến phần f2l và oll rùi, nhưng ko bít làm pll thế nào( thực ra có hình thế kia mình cũng hỉu, nhưng chẳng nhẽ phải làm hết công thức ấy sao?:(, mà còn bít lấy mặt nào làm mặt chính để xoay) mong các bạn chỉ giúp, thank nhìu lắm;;)[hr]
ê, các bạn ơi, nhớ trả lời nhanh dùm mình cái, có phải làm hết cả đống công thức kia ko, hay làm sao, pleaseeeeeeee! mình còn mỗi bước này thui mà:(

Đô Đô
31-01-2010, 11:23 AM
xin chào các bạn, mình là member mới, mình đang học cách Fridrich đến phần f2l và oll rùi, nhưng ko bít làm pll thế nào( thực ra có hình thế kia mình cũng hỉu, nhưng chẳng nhẽ phải làm hết công thức ấy sao?:(, mà còn bít lấy mặt nào làm mặt chính để xoay) mong các bạn chỉ giúp, thank nhìu lắm;;)[hr]
ê, các bạn ơi, nhớ trả lời nhanh dùm mình cái, có phải làm hết cả đống công thức kia ko, hay làm sao, pleaseeeeeeee! mình còn mỗi bước này thui mà:(


Mỗi 1 TH có từng đấu ct để xoay về, bạn thấy cái nào mà bạn dễ ft nhất thì bạn chọn chứ xoay cả đống đấy để chết ah;)),còn nữa bạn nhìn trong hình bạn thấy mấy đường đỏ kô, bạn để cục rubik sao cho các TH giống với đường đỏ đó là đc

boylonelykute96
31-01-2010, 04:10 PM
xin chào các bạn, mình là member mới, mình đang học cách Fridrich đến phần f2l và oll rùi, nhưng ko bít làm pll thế nào( thực ra có hình thế kia mình cũng hỉu, nhưng chẳng nhẽ phải làm hết công thức ấy sao?:(, mà còn bít lấy mặt nào làm mặt chính để xoay) mong các bạn chỉ giúp, thank nhìu lắm;;)[hr]
ê, các bạn ơi, nhớ trả lời nhanh dùm mình cái, có phải làm hết cả đống công thức kia ko, hay làm sao, pleaseeeeeeee! mình còn mỗi bước này thui mà:(


Mỗi 1 TH có từng đấu ct để xoay về, bạn thấy cái nào mà bạn dễ ft nhất thì bạn chọn chứ xoay cả đống đấy để chết ah;)),còn nữa bạn nhìn trong hình bạn thấy mấy đường đỏ kô, bạn để cục rubik sao cho các TH giống với đường đỏ đó là đc


à, hóa ra là như vậy, mình mới lần đầu tiên tham gia vào các forum, nên có gì bạn giúp nha. Thanks[hr]
xin chào các bạn, mình là member mới, mình đang học cách Fridrich đến phần f2l và oll rùi, nhưng ko bít làm pll thế nào( thực ra có hình thế kia mình cũng hỉu, nhưng chẳng nhẽ phải làm hết công thức ấy sao?:(, mà còn bít lấy mặt nào làm mặt chính để xoay) mong các bạn chỉ giúp, thank nhìu lắm;;)[hr]
ê, các bạn ơi, nhớ trả lời nhanh dùm mình cái, có phải làm hết cả đống công thức kia ko, hay làm sao, pleaseeeeeeee! mình còn mỗi bước này thui mà:(


Mỗi 1 TH có từng đấu ct để xoay về, bạn thấy cái nào mà bạn dễ ft nhất thì bạn chọn chứ xoay cả đống đấy để chết ah;)),còn nữa bạn nhìn trong hình bạn thấy mấy đường đỏ kô, bạn để cục rubik sao cho các TH giống với đường đỏ đó là đc


hahahahaha, dc rùi bạn ạ, thanks nhìu lém, lần đầu tiên dc, hô hô:)) , thế chỉ cần chọn 1 trong mấy công thức đấy thui à? từ trc' đến nay mình không bít lấy mặt nào làm mặt chính để xoay nên nó bị sai, hehehe:D[hr]
cho mình hỏi luôn, làm cái cross ở đáy thế nào cho nhanh hả bạn, mình làm cái này lâu lắm, tìm mãi mới dc mấy cục cạnh để cho vào chỗ đúng. Bạn có kinh nghiệm gì chia sẻ cho mình với. Thanks( nói luôn đấy là mình chơi cái rubik tàu, còn cái rubik xịn của bạn mình thì hông bít sao nữa).