PDA

View Full Version : Tổng hợp những Pattern trên 3x3 đẹp mắt nhất (có công thức)bancuong6
18-10-2015, 09:11 AM
Hôm nay mình giới thiệu tới ae trong forum những patterns mình mới khám phá ra, do phần nhiều là cách pic xếp hình khác mình thấy link ảnh die nên các bạn hầu như không coi được
Nhắc đến vụ patterns này mình mới thấy lợi ích của nó chính là cưa girl rất tốt ( làm 1 hình tặng làm quà sinh nhật, năm sau đúng ngày đó đòi lại cube bảo năm nay a sẽ tặng e 1 món quà bá hơn :v ,xong về xoay mấy tí ra luôn một hình mới, rốt cục đưa cho nàng coi như món quà năm nay :v ,rất tiện lợi phải không >):)>):)=D=D)
Vào chủ để chính luôn :v
1. Đường kẻ dọc : F U F R L2 B D’ R D2 L D’ B R2 L F U F
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/vertical-stripes.jpg
2. Cái này chắc mình không nói nhiều nữa vì chắc hầu hết các bạn đều làm được : M2 E2 S2
( = U2 D2 F2 B2 L2 R2)
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/easy-checkerboard.jpg
3. 4 chữ S và 2 cross : R’ L’ U2 F2 D2 F2 R L B2 U2 B2 U2
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/speedsolving_com-logo.jpg
4. Góc đối diện : R L U2 F2 D2 F2 R L F2 D2 B2 D2
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/opposite-corners.jpg
5. Dấu cộng 1 : U F B’ L2 U2 L2 F’ B U2 L2 U
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/cross-pattern.jpg
6. Dấu cộng 2 : R2 L’ D F2 R’ D’ R’ L U’ D R D B2 R’ U D2
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/cross-pattern2.jpg
7. Cube 2x2 trong cube 3x3 :funny:: F L F U’ R U F2 L2 U’ L’ B D’ B’ L2 U
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/cube-in-bigger-cube.jpg
8. 1x1 in 2x2 in 3x3 :yeah: : U’ L’ U’ F’ R2 B’ R F U B2 U B’ L U’ F U R F’
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/cube-in-a-cube-in-a-cube.jpg
9. Anaconda : L U B’ U’ R L’ B R’ F B’ D R D’ F’
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/anaconda.jpg
10. Python : F2 R’ B’ U R’ L F’ L F’ B D’ R B L2
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/python.jpg
11. Black Mamba : R D L F’ R L’ D R’ U D’ B U’ R’ D’
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/black-mamba.jpg
12. Green Mamba : R D R F R’ F’ B D R’ U’ B’ U D2
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/green-mamba.jpg
13. 4 tâm xung quanh : F2 B2 U D’ R2 L2 U D’
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/four-spots.jpg
14. 6 tâm : U D’ R L’ F B’ U D’
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/six-spots.jpg
15. Phi tiêu : F R’ U L F’ L’ F U’ R U L’ U’ L F’
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/twister.jpg
16. Trò xếp hình (Tetris) : L R F B U’ D’ L’ R’
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/tetris-pattern.jpg
17. Dấu cộng và chấm :
F2 B2 U D’ R2 L2 U D’
U F B’ L2 U2 L2 F’ B U2 L2 U
R2 L2 U2 D2 B2 F2
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/plus-with-dot.jpg
18. Chân vịt :v : U F R2 F’ D’ R U B2 U2 F’ R2 F D B2 R B’
19. Chân vịt 2 : F R’ B R U F’ L’ F’ U2 L’ U’ D2 B D’ F B’ U2
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/twisted-duck-feet.jpg
20. Splash: (R L F B) x 3
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/slash-pattern.jpg
21. The Pillars : L2 R2 B2 F2
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/the-pillars-pattern.jpg
22. Ron’s cube trong 1 cube : F D’ F’ R D F’ R’ D R D L’ F L D R’ F D’
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/rons-cube-in-a-cube.jpg
23. Chân gà 1 : F L’ D’ B’ L F U F’ D’ F L2 B’ R’ U L2 D’ F
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/exchanged-chicken-feet.jpg
24. Chân gà 2 : F L’ D F’ U’ B U F U’ F R’ F2 L U’ R’ D2
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/twisted-chicken-feet.jpg
Ok hôm nay chắc tới thế này thôi, cũng khá nhiều nhiều, ae cứ test coi nhé :v :rong:

Lưu ý: đây là bản quyền thuộc về forum và của cá nhân, bạn nào có copy sang web khác nhớ ghi nguồn forum, thân.

Rubik2X
18-10-2015, 02:17 PM
Thanks bạn. Thích cái 1x1 in 2x2 in 3x3 nhất. Xưa nay tìm công thức này mãi

bancuong6
19-10-2015, 05:14 PM
Mình đang chuẩn bị up thêm nhiều hình nữa cho các bạn có thêm lựa chọn hơn

hoduyanh7650
27-10-2015, 08:40 PM
tks chủ thớt nhiều , có thể đi tán gái rồi :3 hàhà

Rubik2X
27-10-2015, 11:00 PM
tks chủ thớt nhiều , có thể đi tán gái rồi :3 hàhà
Chọn từ ngữ rồi mới cmt nhé bạn

Danghieu
01-11-2015, 01:35 PM
bạn up thêm nhiều hình nữa cho mọi người cùng xem

thamgia4f
24-12-2015, 12:14 PM
Hôm nay mình giới thiệu tới ae trong forum những patterns mình mới khám phá ra, do phần nhiều là cách pic xếp hình khác mình thấy link ảnh die nên các bạn hầu như không coi được
Nhắc đến vụ patterns này mình mới thấy lợi ích của nó chính là cưa girl rất tốt ( làm 1 hình tặng làm quà sinh nhật, năm sau đúng ngày đó đòi lại cube bảo năm nay a sẽ tặng e 1 món quà bá hơn :v ,xong về xoay mấy tí ra luôn một hình mới, rốt cục đưa cho nàng coi như món quà năm nay :v ,rất tiện lợi phải không >):)>):)=D=D)
Vào chủ để chính luôn :v
1. Đường kẻ dọc : F U F R L2 B D’ R D2 L D’ B R2 L F U F
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/vertical-stripes.jpg
2. Cái này chắc mình không nói nhiều nữa vì chắc hầu hết các bạn đều làm được : M2 E2 S2
( = U2 D2 F2 B2 L2 R2)
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/easy-checkerboard.jpg
3. 4 chữ S và 2 cross : R’ L’ U2 F2 D2 F2 R L B2 U2 B2 U2
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/speedsolving_com-logo.jpg
4. Góc đối diện : R L U2 F2 D2 F2 R L F2 D2 B2 D2
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/opposite-corners.jpg
5. Dấu cộng 1 : U F B’ L2 U2 L2 F’ B U2 L2 U
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/cross-pattern.jpg
6. Dấu cộng 2 : R2 L’ D F2 R’ D’ R’ L U’ D R D B2 R’ U D2
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/cross-pattern2.jpg
7. Cube 2x2 trong cube 3x3 :funny:: F L F U’ R U F2 L2 U’ L’ B D’ B’ L2 U
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/cube-in-bigger-cube.jpg
8. 1x1 in 2x2 in 3x3 :yeah: : U’ L’ U’ F’ R2 B’ R F U B2 U B’ L U’ F U R F’
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/cube-in-a-cube-in-a-cube.jpg
9. Anaconda : L U B’ U’ R L’ B R’ F B’ D R D’ F’
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/anaconda.jpg
10. Python : F2 R’ B’ U R’ L F’ L F’ B D’ R B L2
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/python.jpg
11. Black Mamba : R D L F’ R L’ D R’ U D’ B U’ R’ D’
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/black-mamba.jpg
12. Green Mamba : R D R F R’ F’ B D R’ U’ B’ U D2
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/green-mamba.jpg
13. 4 tâm xung quanh : F2 B2 U D’ R2 L2 U D’
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/four-spots.jpg
14. 6 tâm : U D’ R L’ F B’ U D’
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/six-spots.jpg
15. Phi tiêu : F R’ U L F’ L’ F U’ R U L’ U’ L F’
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/twister.jpg
16. Trò xếp hình (Tetris) : L R F B U’ D’ L’ R’
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/tetris-pattern.jpg
17. Dấu cộng và chấm :
F2 B2 U D’ R2 L2 U D’
U F B’ L2 U2 L2 F’ B U2 L2 U
R2 L2 U2 D2 B2 F2
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/plus-with-dot.jpg
18. Chân vịt :v : U F R2 F’ D’ R U B2 U2 F’ R2 F D B2 R B’
19. Chân vịt 2 : F R’ B R U F’ L’ F’ U2 L’ U’ D2 B D’ F B’ U2
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/twisted-duck-feet.jpg
20. Splash: (R L F B) x 3
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/slash-pattern.jpg
21. The Pillars : L2 R2 B2 F2
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/the-pillars-pattern.jpg
22. Ron’s cube trong 1 cube : F D’ F’ R D F’ R’ D R D L’ F L D R’ F D’
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/rons-cube-in-a-cube.jpg
23. Chân gà 1 : F L’ D’ B’ L F U F’ D’ F L2 B’ R’ U L2 D’ F
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/exchanged-chicken-feet.jpg
24. Chân gà 2 : F L’ (http://vegascasino.io?ref=gaga) D F’ U’ B U F U’ F R’ F2 L U’ R’ D2
http://ruwix.com/pics/rubiks-cube-patterns/twisted-chicken-feet.jpg
Ok hôm nay chắc tới thế này thôi, cũng khá nhiều nhiều, ae cứ test coi nhé :v :rong:


cái nầy mua ở đau vậy bạn?

bancuong6
27-12-2015, 03:56 PM
Ý bạn muốn hỏi là mua gì ? Rubik hả bạn ?

vietchiase
12-01-2016, 04:40 PM
Đẹp quá tìm mua ở đâu đc thớt nhỉ

bancuong6
15-01-2016, 11:55 PM
Ko, đây là mình chia sẻ cách tạo pattern trên rubik 3x3 á bạn, ko cần mua :v

Đẹp quá tìm mua ở đâu đc thớt nhỉ

Rubik2X
16-01-2016, 11:25 AM
Ko, đây là mình chia sẻ cách tạo pattern trên rubik 3x3 á bạn, ko cần mua :v
Đấy là mem đó muốn quảng cáo bạn à. Hỏi mua gì đâu :D

tuankiet12
25-07-2016, 07:10 PM
Những pha xếp hình này đẳng cấp đấy.
_______________________________________________

bancuong6
13-08-2016, 11:38 PM
Thế mới đúng chất "xếp hình", một trong những chức năng chính :v :yaobd: