PDA

View Full Version : Tìm Hướng dẫn Mod Bump cubewgunner
21-01-2010, 05:08 PM
Ai chỉ cho mình bài viết hướng dẫn mod Bump cube từ 3x3x3 với
Mình nghe nói Bump cube chỉ là cắt 1 phần của cubie này dán vào cubie khác . Có phải không ạ ? hay còn phải làm gì nữa !

kingcube008
21-01-2010, 05:13 PM
lần sau chịu khó tìm kĩ: http://www.rbvn.co.cc/forum/showthread.php?tid=75&highlight=Bump