PDA

View Full Version : Em cần nhận sư phụ về BLD :(ngro
05-02-2016, 10:56 AM
Như tiêu đề ạ :v

rubikmar
06-02-2016, 06:03 PM
sư phụ đây chứ đâu :D

Rubik Road
16-02-2016, 12:45 PM
Sư phụ trên chứ đâu

rubikmar
26-02-2016, 03:39 AM
Sư phụ trên chứ đâu
trình kém nên không ai thèm :yao:

Rubik Road
09-04-2016, 05:18 PM
Người học còn kém hơn anh ơi