PDA

View Full Version : Cần giúp đỡ BLDvitdute4869
28-04-2016, 07:23 AM
- Như tít trên ,hiện tại mình đang học pp M2R2 nhưng ngặt đời là mình chỉ biết vị trí các cạnh các góc or công thức nhưng k biết quy luật cách xoay cao nhân nào rành về vụ này chỉ mình vs . Cám ơn nh`

Rubik Road
06-05-2016, 04:55 PM
Đợi thi đh xong mình giúp...