PDA

View Full Version : Clip dạy Pochmann methodpahnanh97
28-01-2010, 09:48 AM
Của badmephisto khá dễ hiểu, hay.
xT2UBYhX5uM

programmer_94
28-01-2010, 09:53 AM
Cách này cũ ròi em, và ko tối ưu lắm. Đến cha đẻ của nó Pochmann còn khuyên là nên học M2/R2

pahnanh97
28-01-2010, 11:34 AM
Cứ post, ai cần thì học thôi.Có còn hơn không