PDA

View Full Version : Thống nhất cách kí hiệu BLD như thế nàohocbld
21-05-2016, 06:49 PM
Chào các bạn, mình đọc hướng dẫn mấy ngày nay nhưng hoang mang ở chỗ, mỗi bài lại dùng 1 kí hiệu.
Bài thì dùng a, b, c, bài thì dùng UBR, UFL, bài thì dùng 1, 2, 3 (boom) ..
vậy cho mình hỏi ưu nhược của từng cách và nên dùng cách nào

rubikmar
23-05-2016, 07:27 PM
Thứ nhất: UBR, UFL là tên gọi của từng sticker. Để phân biệt cái này với cái khác.
Thứ hai: trong boomerang, không cần phân biệt stk, mà góc đều phải lật trước khi giải nên chỉ có 8 góc, đánh số từ 1 đến 8 cũng được, không phức tạp lắm nên có thể dùng số trong cách này.
Thứ ba: a,b,c là kí hiệu hay là tên khác được gán cho mỗi stk. Thay vì nhớ UBR, UFL thì chỉ cần nhớ a,b,c gì đó. Mục đích chính của việc dùng a,b,c đó là letter pair, nối 2 chữ cái liền nhau thành 1 từ nào đó có nghĩa cho dễ nhớ hơn. Ví dụ khi nhớ b và c thì có thể nối lại thành chữ BÁC. Sau này gặp cặp này thì nhớ BÁC. khi giải thì nhớ tới chữ BÁC có nghĩa là giải b và c.