PDA

View Full Version : Một số vấn đề khúc mắc liên quan tới Blind SolvingHunterxcuber
31-05-2016, 07:35 PM
1. Mới học phương pháp BLD thì có nên tập giải bằng mắt trước cho thuần thục sau mới kết hợp memo không?
2. Cách mọi người giải quyết Các parity đôi vòng 2 sticker như thế nào?