PDA

View Full Version : [speed 3x3] update thêm clip - Nguyễn Trương Đức MinhYu-Gi-Oh
30-01-2010, 12:10 AM
...thêm vài clip tiếp theo của clip solve 18.40s của mình :D
...mình chia ra nhìu cái nên hơi nhìu clip =.="


F_c2faAETiA

65VTNGVfwq4

llhSfv2n31c

Fr3GRlp74gU

Vtb6OHBq3oE

nL21nOhbbFk

haily
30-01-2010, 09:22 AM
sao không làm ave of 6 luôn yugioh

shobuhakuo
30-01-2010, 09:30 AM
chắc anh way khoảng 20 mấy lần rồi chọn ra mấy lần way nhanh nhất hã :D

Devilbringger
30-01-2010, 10:18 AM
@ shobuhkuo : chắc vậy rồi chứ còn gì nữa =))

shobuhakuo
30-01-2010, 10:51 AM
bởi vậy ổng đó có dám làm ave :))

Yu-Gi-Oh
30-01-2010, 12:20 PM
ờ =))....nhưng mà đa số là 21 22 hoặc 23s ;))....mốt có điều kiện sẽ làm clip average :D