PDA

View Full Version : Chữ X, O, T, H, V, +, ... (có hơn 30 kiểu)cuchuoi4488
06-11-2008, 11:25 PM
Đây là gần 30 kiểu tôi học đc và tự tìm tòi ^^! (xin lỗi các bạn do photobucket up lâu lắm rùi nên hơi lộn xộn, thành ra tôi sót mất 8 kiểu nữa ^^, tổng cộng giờ là khoảng hơn 30 kiểu, hiện tui đã up nốt rồi, admin sửa giùm cái tên thread nhé, thanks ^^)
Xin phép đánh số 1 mặt đại diện để tiện theo dõi ^^
123
456
789
ví dụ chữ O thì là (5)
123
456
789

(5)
http://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III51.jpghttp://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III52.jpg

(28)
http://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/II281.jpghttp://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/II282.jpg

(24)
http://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/II241.jpghttp://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/II242.jpg

(1346)
http://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/II13461.jpghttp://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/II13462.jpg

(1238)
http://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/II12381.jpghttp://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/II12382.jpg[hr]
(135)
http://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/II1351.jpghttp://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/II1352.jpg

(13)
http://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/II131.jpghttp://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/II132.jpg

(1)
http://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III11.jpghttp://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III12.jpg

(1245)
http://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III12451.jpghttp://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III12452.jpg

(245a)
http://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III2451chum.jpghttp://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III2452chum.jpg[hr]
(15)
http://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III151.jpghttp://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III152.jpg

(1379)
http://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III13791.jpghttp://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III13792.jpg

(2468) (3 mặt kề nhau đổi màu)
http://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III24681.jpghttp://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III24682.jpg

(137)
http://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III1371.jpghttp://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III1372.jpg

(1357)
http://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III13571.jpghttp://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III13572.jpg[hr]
(124)
http://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III1241.jpghttp://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III1242.jpg

(24a)
http://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III241chum.jpghttp://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III242chum.jpg

(24b)
http://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III241xoe.jpghttp://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III242xoe.jpg

(245b)
http://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III2451xoe.jpghttp://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III2452xoe.jpg

(168)
http://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III1681.jpghttp://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III1682.jpg[hr]
(25)
http://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III251.jpghttp://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III251.jpg

(2)
http://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III21.jpghttp://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III22.jpg

(156)
http://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III1561.jpghttp://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III1562.jpg

(16)
http://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III161.jpghttp://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III162.jpg

(2468) (2 mặt đối nhau đổi màu)
http://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/II24681.jpghttp://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/II24682.jpg[hr]
(1568)
http://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III15681.jpghttp://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III15682.jpg

(2456a)
http://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III24561xoe.jpghttp://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III24562xoe.jpg

(2456b)
http://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III24561chum.jpghttp://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III24562chum.jpg

(1268)
http://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III12681.jpghttp://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III12682.jpg

(1279)
http://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III12791.jpghttp://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III12792.jpg[hr]

(1246)
http://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III12461.jpghttp://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III12462.jpg

(1237)
http://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III12371.jpghttp://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III12372.jpg

(246b)
http://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III2461chum.jpghttp://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III2462chum.jpg

(246a)
http://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III2461xoe.jpghttp://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III2462xoe.jpg

đây là kiểu mình tâm đắc nhất: phối 3 màu
http://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/IIItamdac1.jpg http://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/IIItamdac2.jpg


CÁCH LÀM
I) các mặt đối nhau đổi màu cho nhau

1) chữ X (2468) (cái này cho vui thui ^^): U2 D2 F2 B2 R2 L2

2) chữ H (28): U2 L2 R2 D2 L2 R2
sau khi làm thế sẽ làm đc 2 mặt đối nhau thành chữ H, làm tiếp như thế sẽ đc 6 mặt chữ H ^^

3) (24): L2 U2 L2 U2 L2 U2
sẽ đc 2 mặt đối, làm tiếp để đc 6 mặt

4) bộ chữ T: gồm có (1346), (1238), (135), (13)

chữ T (1346): U2 L2 U2 L2 U2 F' B R2 F' B
Mối liên hệ:
(1238): từ chữ T làm theo công thức chữ X
(135): đặt dọc chữ T, làm theo công thức chữ H, sẽ đc 2 mặt đối nhau như ý
(13): đặt ngang chữ T, làm theo công thức chữ H, sẽ đc 2 mặt đối nhau như ý

II) 3 mặt kề nhau đổi màu cho nhau

1) bộ chữ O: gồm có 6 mặt thường(0), (1), (5), (15)

chữ O(5): L' R U' D B' F L' R

đổi 1 góc(1): cái này nói thật là ko đủ kiên nhẫn viết công thức vì mình dùng công thức thường như là làm 6 mặt thường thôi

Mối liên hệ: (0) -> đổi 1 góc -> (1) -> CT chữ O -> (15) -> đổi 1 góc -> (5) -> Ct chữ O -> (0)

2) bộ chữ L: gồm có chữ L(1245), (245a), (124), (24a)

Mối liên hệ: (1245) -> đổi 1 góc -> (245a) -> CT chữ O -> (24a) -> đổi 1 góc -> (124) -> Ct chữ O -> (1245)

3) bộ …: gồm có (24b), (245b), (1568), (168)

Mối liên hệ: (24b) -> đổi 1 góc -> (168) -> CT chữ O -> (1568) -> đổi 1 góc -> (245b) -> Ct chữ O -> (24b)

4) bộ dấu +: gồm có (1379), (137), (1357), (2468) (3 mặt kề nhau đổi màu)

Mối liên hệ: (1379) -> đổi 1 góc -> (137) -> CT chữ O -> (1357) -> đổi 1 góc -> (2468) -> Ct chữ O -> (1379)

5) bộ chữ U: gồm có chữ U(25), (158), (16), (2)

Mối liên hệ: (25) -> đổi 1 góc -> (158) -> CT chữ O -> (16) -> đổi 1 góc -> (2) -> Ct chữ O -> (25)

6) bộ chữ K1: gồm chữ K1(246a), (1268), (1279), (2456a)

Mối liên hệ: (246a) -> đổi 1 góc -> (1268) -> CT chữ O -> (1279) -> đổi 1 góc -> (2456a) -> Ct chữ O -> (246a)

7) bộ chữ K2: gồm chữ K2(246b), (1246), (1237), (2456b)

Mối liên hệ: (246b) -> đổi 1 góc -> (1246) -> CT chữ O -> (1237) -> đổi 1 góc -> (2456b) -> Ct chữ O -> (246b)

thomasblack
07-11-2008, 12:14 PM
Wow, công phụ thật, cám ơn bạn nhé ! :)

jackblk
07-11-2008, 12:46 PM
Ẹc, anh cho cả công thức chứ:(

@thomas: Anh ko bik nhấn thanks àh :P

kieuphong
07-11-2008, 01:02 PM
Khâm phục công sức tìm tòi của bạn, nếu bạn đưa luôn công thức lên thì tốt quá :D.

cuchuoi4488
07-11-2008, 03:44 PM
(admin del giùm bài này nhé ^^)
các bạn thông cảm, mình mới vào 4rum nên chưa wen các kí hiệu, sợ viết công thức ra chỉ mình mình đọc, lạc loài lắm :">
với cả trong số kia thì chỉ có khoảng chục cái là có công thức rõ ràng, tức là có thể làm bắt đầu từ 6 mặt bình thường (mỗi mặt 1 màu)
còn những cái khác toàn là mình làm từ đầu, tức là tưởng tượng trong đầu là bọn nó sẽ ở các vị trí đó, thay vì làm 6 mặt bình thường thì mình làm các hình kia, theo các công thức bình thường nhất (mình trình bày hơi khó hiểu, thông cảm vốn từ về rubic hơi ít ^^!)
trong cái đống mình post trên kia có nhiều cái liên wan đến nhau, nhìn thì chả có gì nhưng có kiểu xoay vài cái lại thành kiểu khác, có thời gian mình sẽ tổng kết lại ^^!, cảm ơn đã ủng hộ ^^

tieutam
08-11-2008, 04:23 PM
cái hình phối 3 màu ( hình cuối cùng)...được đó, nhưng lại ko có công thức rõ ràng, dù sao cũng thank bạn đã show mấy cái kiểu lạ mắt hay lắm :D

Emerald
14-11-2008, 10:28 AM
hoành tráng quá, cái phối 3 màu hay thật... chỉ với :D
không thấy công thức ???

cuchuoi4488
15-11-2008, 11:38 PM
cái phối 3 màu là kết hợp của (1) và (1245), cái này mình chưa đủ trình độ tìm ra cách làm ngắn, mình chỉ có thể làm như 6 mặt thường, các bạn cứ làm theo các công thức 6 mặt thường, nhưng thay vì kết quả là 6 mặt thường thì hãy coi kết quả là như hình mẫu kia, chúc may mắn ^^

thomasblack
16-11-2008, 05:11 AM
Cái phối 3 màu đó có tên là "Twisted rings", sau khi làm 6 mặt được rồi các bạn dùng công thức sau :


F D F' D2 L' B' U L D R U L' F' U L U2

http://www.math.ucf.edu/~reid/Rubik/Images/twisted_rings.gif

cuchuoi4488
16-11-2008, 11:33 AM
thanks admin ^^, cái đó tui làm phải vài chục động tác mới ra mà hóa ra chỉ cần hơn chục động tác thui ^^!
nhưng có lẽ cái bạn đưa ra là (245) trong cái đống tui up trên kia, chứ ko phải là cái phối 3 màu, hiện mình ko có rubic ở đây nên ko thể thử đc ^^, ko biết kết quả sẽ là (245) hay phối 3 màu, admin xem lại giúp nhé, thanks
http://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/3mau.jpg

thomasblack
16-11-2008, 12:15 PM
Quên, cái bộ rings pattern này có 2 kiểu lận :

Exchanged rings


Cách 1 : B' U' B' L' D B U D2 B U L D' L' U' L2 D
Cách 2 : F U D' L' B2 L U' D F U R2 L2 U' L2 F2

http://www.math.ucf.edu/~reid/Rubik/Images/exchanged_rings.gif

Twisted rings


F D F' D2 L' B' U L D R U L' F' U L U2

http://www.math.ucf.edu/~reid/Rubik/Images/twisted_rings.gif

Bạn xem thử coi có giống cái phối 3 màu của bạn không nhé ! :)

cuchuoi4488
20-11-2008, 03:50 PM
gần giống :P, cái kiểu Exchanged rings nhìn lạ wá ^^, thanks bạn!

datbi_201
22-11-2008, 11:31 PM
gần giống :P, cái kiểu Exchanged rings nhìn lạ wá ^^, thanks bạn!


nói chung mấy kiểu phối 3 màu hay ring thì đều gọi chung là "cube in cube in cube" thôi, tuy nhiên như các bạn thấy là nó có nhiều biến thể hơn, tất nhiên là công thức khác nhau :)

tuandat1293
02-12-2008, 09:26 AM
huhu cac ban dung toan ki hieu chang hieu gi het ca. Mình moi biet T H O X thoi
baoquoc007: Yêu cầu bạn đánh dấu đàng hoàng

kieuphong
02-12-2008, 10:14 AM
Bạn vào đây xem quy ước ký hiệu chung: http://rubikvn.com/forum/showthread.php?tid=241

lacthan77
02-12-2008, 12:19 PM
mình có một số hình ảnh về các chử nè cũng hay lắm http://WWW.youtube.com/watch?v=1YM-TMZl0T4&feature=related

nghiavn
27-12-2008, 09:48 AM
Em vừa ra một cách khác để làm đc rubik xếp hình, đường nhiên là ko nhanh lắm, chỉ hợp với n ng ko mún nhớ n CT dài ồng thoai
Đầu tiên mình lấy miếng sticker khác (giấy màu, phấn, cái j cũng đc vào vị trí ngc lại với khối mình cần chuyển (VD mình cần chữ O có tâm là đỏ, thành là trắng thì bây giờ dán tâm trắng, thành đỏ) sau đó solve rubik theo sticker mới dán, cuối cùng bóc stickẻ ra là đc

cfc_chelsea
28-12-2008, 01:21 PM
Mình chỉ biết xếp chữ H, O, T, X với dấu thập, mấy kiểu kia hay quá, nhất là cái kiểu phối 3 màu.

UMU
04-01-2009, 12:39 PM
Cái phối 3 màu đó có tên là "Twisted rings", sau khi làm 6 mặt được rồi các bạn dùng công thức sau :


F D F' D2 L' B' U L D R U L' F' U L U2

http://www.math.ucf.edu/~reid/Rubik/Images/twisted_rings.gif


wao, lắp cái này, em phải làm từng tầng như là lắp 6 mặt, hóa ra có công thức, hay thế!:D

minhtuan19494
09-01-2009, 08:35 PM
làm cái hình đó ra đúng góc lun thì sao vậy bạn ???? admin chỉ mình nhen :D:D

nobita_LA
10-01-2009, 06:55 PM
đổi 1 góc là làm sao vậy ban mình ko bik chỉ mình đi nha

minhtuan19494
11-01-2009, 10:30 AM
BẠN ƠI, làm được vậy rùi mình xài công thức nào để làm lại vậy bạn ????

babydragon
18-01-2009, 09:29 PM
xin trả lời câu hỏi của anh nobita_la ở trên đó, theo mình thì để đổi 1 góc ( mà chính xác là đổi 2 góc, 1 góc ở đầu này còn 1 góc thì ở đầu kia :D)thì phải dùng lại cái công thức cổ điển í, cụ thể là :
bạn đặt cục góc cần đổi ở góc dưới trước mặt bên phải rồi sau đó dùm công thức
R'D2 R D R' D L D2 L' D' L D'
Xài cái đó thì sẽ đỗi được 2 góc (các bạn làm thì sẽ thấy, 1 góc sẽ way theo chìu kim đồng hồ còn góc kia thì way ngược chìu kim đồng hồ), suy luận 1 tí và làm thêm mấy công thức như trên thì có thể ra được kết quả như ý. chúc bạn thành công

anmapa3
07-02-2009, 10:06 PM
may' cai nay` tui it hoc ct xoay toan` choj nhu 6 mat.( tru mot vai truong hop ) . cuchuoi sem the nao xoay giup tui 6 mat dau "?" hoi` truoc xoay dc nhung lau hem xoay tuo wen bay chieu` cac dau rui` T_T
baoquoc007: Cảnh cáo lần thứ tư, yêu cầu đánh dấu đàng hoàng

Cho_rubik
13-02-2009, 11:44 PM
Không biết mình nói điều này có fải ích kỉ ko ! Vì mình muốn các bạn nên chịu khó suy nghĩ,tự xoay tìm tòi mới lý thú.Chứ mỗi mẫu hình đều post ct thì đâu còn hứng thú trò chơi ? Chẳmg hạn việc học đều lấy sách giải ra coi trước thì cần gì fải đầu tư cố gắng ! Phải ko các bạn ?
Các bạn thử nghiên cứu nhen!:Trên rubik lập phương xoay tạo 2 chữ H , 4 chữ H , rồi 6 chữ H thật dễ fải ko ? Các bạn thử xoay tạo 5 chữ H , mặt rubik còn lại không đổi màu tùy bạn chọn ?
Hy vọng điều mình nói có ích cho các bạn.

lonelycat94
19-02-2009, 09:08 AM
ban chỉ cho mình cai công thức đổi một góc đi, mình mới chơi rubik không rành lắm thank bạn nhiu nha:)

gangster
22-02-2009, 05:57 PM
mình vừa tìm ra số 4 ( 6 mặt) hay lắm nhưng ko biết dăng lên kiểu gì

Cho_rubik
28-02-2009, 12:15 AM
Các bạn xoay công thức này thử coi :
D2 R2 F2
C’ D’ C D2 C’ D’ C2 D C’ D2 C D C2 D2 C D2 C’ D C D2 C’ D2 C D’
F2 R2 C D2 C2 D2 C D2
Ghi chú : C là kí hiệu khối giữa rubik ( L & R )
Đây là khối Rubik có 5 chữ H...tầng còn lại ko đổi màu.
Chúc các bạn hứng thú !

Baoquoc007
21-03-2009, 04:36 PM
[Tom Parks' pattern]
Tom Parks' pattern
L U F2 R L' U2 B' U D B2 L F B' R' L F' R

Mikey
29-03-2009, 03:54 PM
Ai mún xếp hình thì vào trang web này nè http://www.randelshofer.ch/rubik/patterns.html
Có Java luôn, rất nhiều kiểu pattern 3x3, 4x4, 5x5, 6x6, 7x7

Baoquoc007
02-04-2009, 05:20 PM
Sao mình không đưa hình lên trong trong bài viết mới được dzậy?
Ai bày mình cách đưa hình lên đj!
Nếu được, mình sẽ bày các bạn được khoảng 20 hình xếp rubic ra đủ kiểu và còn có công thức bày nữa đó!!
Giúp mình nếu muốn mọi người phải kính trọng bạn!!!!!!!!!

UMU
13-04-2009, 09:29 AM
bạn phải post lên host khác ví dụ như photobuckerlà dễ nhất
Đăng ký 1 tài khoản photobucket tại http://photobucket.com/ rồi đưa ảnh lên. nó sẽ cung cấp cho địa chỉ ảnh ví dụ như http://www.photo.com/anh1.jpg
Bạn đưa ảnh vào bài biết bằng cú pháp (img)http://www.photo.com/anh1.jpg (/img) (thay dấu "(" bằng dấu "[") hoặc ấn vào inesert image trên thanh menu, dán link vào :D

nvt_zion
13-04-2009, 05:09 PM
mình thấy http://photo.zing.vn/ cũng được lắm, up nhanh mà lại là tiếng VIỆT rất tiện, up xong nó cho mình link luôn

Mr.Idiot
13-04-2009, 06:53 PM
ai bày em cách xếp hình này đi
http://chiase.anhso.net/as/09/04/13/III1764864.jpg
em thix hình này lắm mà ko bik xếp. Ai bik chỉ giúp em :D

nghiavn
13-04-2009, 10:16 PM
Hình số 1245 ở trang đầu có rồi mà bạn

UMU
13-04-2009, 10:49 PM
thực ra mấy cái xếp hình này không cần công thức vẫn xếp dc, cứ xếp như 6 mặt bình thường nhưng đổi vai trò các viên đi :D ngày trước mình toàn nghịch chế ra mấy hình linh tinh :P

Mr.Idiot
14-04-2009, 11:56 AM
Hình số 1245 ở trang đầu có rồi mà bạn


hix cái đó em có thấy ở trang 1 nhưng mà nhìn vẫn ko bik cách xếp
anh chỉ giúp em công thức cụ thể để xếp hình đó đi

Anhxtan
19-04-2009, 08:36 AM
Rất hay rất công phu, đặc biệt là
Twisted rings , Exchanged rings

Thanh Huy
21-04-2009, 10:17 PM
Em khoái mấy kiểu này đó phải học liền thôi

trannhatnguyen911
24-04-2009, 10:44 AM
ANH ƠI EM THẤY CÔNG THỨC CHỮ T LÀM ĐƯỢC CÓ 4 MẶT HA`
EM ĐỀ NGHỊ ĐỔI NHƯ VẦY: F2 R2 U2 F' B D2 L2 F B

DuyKhuong
25-04-2009, 07:20 AM
ai bày em cách xếp hình này đi
http://chiase.anhso.net/as/09/04/13/III1764864.jpg
em thix hình này lắm mà ko bik xếp. Ai bik chỉ giúp em :D


Bạn xài công thức này thử xem, lâu quá rồi, không biết có đúng hem :)

FLF U'RU F2l2U' L'BD' B'L2U

t.i.
30-04-2009, 10:57 AM
Bạn xài công thức này thử xem, lâu quá rồi, không biết có đúng hem :)

FLF U'RU F2l2U' L'BD' B'L2U


sao em làm hoài mà ko dc, chắc công thức sai rồi, anh coi lại xem!! chắc em phải hỏi lại anh nhatelecom quá!!

DuyKhuong
02-05-2009, 09:11 AM
Sai hả, sao mình vẫn làm ra :D, chả biết

t.i.
03-05-2009, 10:54 AM
chi kì rứa!!!:(em làm hoài mà ko dc!!!:(anh chụp hình rubik của anh rồi post lên đi

my an lien
03-05-2009, 01:52 PM
ai bày em cách xếp hình này đi
http://chiase.anhso.net/as/09/04/13/III1764864.jpg
em thix hình này lắm mà ko bik xếp. Ai bik chỉ giúp em :D


Hình này mình làm dựa trên CT chữ O
Tạo Chữ O xong > đổi các viên theo kiểu 2 chữ H liền nhau > đổi góc

t.i.
07-05-2009, 07:15 PM
cho mình xin lun cái công thức đi:D

Kaokoi
13-05-2009, 07:30 PM
cho em xin công thức trực tiếp của 137 và 124 đi. Đa tạ mấy anh trước nha.

trannhatnguyen911
23-05-2009, 07:30 PM
minh` tìm trên mạng được công thức này:
B R B U' L U B2 R2 U' R' F D' F' R2 U
:D

CSK Boy
16-06-2009, 08:41 AM
cái hình 1245 và hình 245a bạn làm sao vậy . Chỉ mình từng bước nha bạn

Baoquoc007
16-06-2009, 09:15 AM
Kiểu 1245:
2 Cube in a Cube: F' U' B U2 B' U R U2 R' F B D F' D2 F D' L'D2 L B'
Kiểu 245a:
Từ kiểu trên ta sử dung công thức (U' B2 U L' F2 L)2 để đổi góc là ra.

hoangduong11
03-07-2009, 09:13 AM
(245a)
http://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III2451chum.jpghttp://i75.photobucket.com/albums/i281/sitrung/rubic/III2452chum.jpg[hr]

em thấy ct tren ytb là vậy nè:
U' L' U' F' R2 B' R F U B2 U B' L U' F U R U F'

boyindanger
07-07-2009, 02:00 PM
Sao mình làm công thức kiều 1346 không ra đúng vậy :(

conankim3108
06-10-2009, 11:09 PM
mình làm theo công thức F D F' D2 L' B' U L D R U L' F' U L U2 mà ko ra Exchanged rings.lạ quá!!

dragon_like_rubik
07-10-2009, 05:04 PM
hình die hết rùi bạn ơi xem lại nha

empty1234
10-10-2009, 08:34 PM
Hình die hết rồi, close topic đi thôi

gsdfghert
15-11-2009, 11:39 AM
Gui lai anh rubik di cuchuoi4488

Arsenal1997
16-11-2009, 07:10 PM
Bạn làm kì công thật, rất đáng khen, bạn cứ post công thức lên, có gì sai còn sửa.

nhoc_0301
26-11-2009, 11:33 PM
sao những link rbvn.com vao k thấy gì hết vậy :| lần trước cũng vậy nữa

programmer_94
26-11-2009, 11:46 PM
sao những link rbvn.com vao k thấy gì hết vậy :| lần trước cũng vậy nữa


thay cái rbvn.com bằng rbvn.co.cc là được

haily
15-01-2010, 08:18 PM
link die rồi, up lại đi......................

daiduongxanh
20-01-2010, 10:17 AM
cho mình xin ct của cross 6 mặt với đk: 4 ô góc còn lại của 1 mặt là màu 4 ô góc của mặt đối diện.

diaojay
31-01-2010, 11:36 AM
up lại hình đi chủ thớt ơi ,hết bw rùi

madayluvc
05-03-2010, 08:30 AM
hình die hết rồi
Ba mươi kí tự

Yaibaokakutaki
06-08-2010, 11:52 AM
oa, k nhìn đc hình, hic hiczzzzzzzz

Rubik_NMN
06-08-2010, 11:55 AM
Cái này hay đấy
Thanks............................................ ...

luckyluck29
07-08-2010, 12:34 PM
Fix lại ảnh đi bạn, die hết rồi kìa

fei193
09-09-2010, 08:22 PM
Ảnh die hết rồi. Mà hình như ko có chữ '' A'' thì phải:). bạn em tên chữ ''A'' mới khó làm chứ

gianghung1
27-09-2010, 01:37 PM
up lại ảnh đi anh cuchuoi4488....ảnh die hết rùi
@ mọi người : có ai biết xếp 6 chữ " Y " thì post ảnh và công thức lên cho mình tham khảo với...mình xếp mãi mà k ra được[hr]
up lại ảnh đi anh cuchuoi4488....ảnh die hết rùi
@ mọi người : có ai biết xếp 6 chữ " Y " thì post ảnh và công thức lên cho mình tham khảo với...mình xếp mãi mà k ra được

la.sinhvat
13-11-2010, 10:34 PM
mình mới tham gia
sao mình không thấy mấy cái hình đầu trang đâu hết ??
chắc chúng bị xóa rồi hả

manhlinh
19-05-2011, 02:23 PM
woa!!!! em ko hiểu chi hết. em ngu hay hình bị die

kissboydn2000
15-04-2012, 07:44 PM
BẠN ƠI, làm được vậy rùi mình xài công thức nào để làm lại vậy bạn ????


mình xài CT nào ra hình đó ở mặt nào thì muốn làm lại 6 mặt chỉ cần làm ngược lại với công thức vừa làm là được thui!! Nhưng làm đúng mặt chính mà mình làm lúc nãi nhé

tanphu39
12-05-2012, 03:04 PM
rất hay nhưng hình die rồi kìa

viplameo
12-05-2012, 03:33 PM
cho mình xin ct của cross 6 mặt với đk: 4 ô góc còn lại của 1 mặt là màu 4 ô góc của mặt đối diện.

FRUR'U'F' z2 FRUR'U'F'

DuyNP
27-03-2013, 01:04 PM
nhìn hình thấy mê rồi nhưng nhìn không biết công thức nào để xoay hết ak, bạn viết công thức dưới mỗi trường hợp đi

ultra_kill
10-08-2013, 02:17 PM
công thức của cái phối 3 màu cuối cùng là gì thế b ơi????

Tarago0729
21-09-2013, 08:52 PM
Bạn ơi cái twisted rings mình làm mà k được giúp mình với

nghiaagent
21-10-2013, 09:39 AM
Mọi người thử dùng công thức này, hay lắm: R' E2 L' M2 U2 M2 U2 L2.

tập rubik
20-01-2014, 10:15 PM
cái này tháo ra lắp cho đẹp ai mà rảnh học ct

Insider
25-01-2014, 11:53 AM
cái này tháo ra lắp cho đẹp ai mà rảnh học ct

Đúng là chả ai rảnh học ct nhưng cũng chả ai rảnh tháo ra rồi lắp lại đâu. Người ta muốn làm cái nào thì lên coi rồi làm thôi :))

Bambietta Basterbine
02-03-2014, 04:17 PM
Cái này tự nghĩ ra hả bạn ^^

HutaNeo85
05-03-2014, 06:21 PM
Đổi 1 góc(1) làm như thế nào vậy mấy thím :d

Insider
06-03-2014, 02:31 AM
Đổi 1 góc(1) làm như thế nào vậy mấy thím :d

tháo cube ra lắp lại hoặc là cái em fangshi hay weilong gì đó thì vặn cái là xong :))

HutaNeo85
06-03-2014, 05:32 AM
tháo cube ra lắp lại hoặc là cái em fangshi hay weilong gì đó thì vặn cái là xong :))
Ra thế
Zhanchi cũng vặn được =))

khiemboboiboy
20-05-2014, 05:51 PM
Rất cảm ơn bạn đã chỉ mọi. người

ryu7
05-08-2014, 01:43 PM
Thks thớt nhé :))

diemmai
24-06-2016, 03:10 PM
ôi công nhận nhìn vậy mà khó quá mình đọc ngẫm mà vẫn không hiểu

thu2921996
15-07-2016, 04:57 PM
cái hình phối 3 màu ( hình cuối cùng)...được đó, nhưng lại ko có công thức rõ ràng