PDA

View Full Version : [3BLD] - UNR Single 25.71 & UNR Average 29.469_GaDiBo_6
12-05-2017, 08:30 PM
https://www.youtube.com/watch?v=pqe2SysuKEk

25.71 (UNR), 35.63, 27.03
Mean of 3: 29.46 (UNR)


Cube: Yuxin
Method: BH/M2/OP


Scramble 1:
F2 L2 D B' U2 B U D F B2 U2 D2 B2 R2 U2 R' U2 L D2 B2
Solution:
x2
R2 U' M2 U R2 U' M2 U
x M' U' L2 U M U' L2 U x'
U' M' U' R U M U' R' U2
x' U L U' M2 U L' U' M2 x
z' U2 M U' R U M U' R' U' z
y U' R D2 R' U R D2 R' y'
y R2 D' L D R2 D' L' D y'
//------------------------------------------------------
Scramble 2:
F B' U D' B' U R' L2 U' F' U L2 F2 D F2 D F2 R2 U' L2 U2
Solution:
x2
x' U R' U' M U R U' M' x
u' M' U L' U' M U L U' u
z' U R U' M' U R' U' M z
D U R2 U' M' U R2 U' M D'
u U L U' M' U L' U' M u'
U' L2 U M2 U' L2 U
F' L2 U R U' L2 U R' U' F
R' U R D R' U' R D'
R U2 L' U2 R' U2 R U2 L U2 R' U2
R U' R' U' R U R' F' R U R' U' R' F R
D' L2 D M2 D' L2 D
//------------------------------------------------------
Scramble 3:
F L2 D' R2 L D' R B2 R U2 B2 D2 R2 F U2 L2 B2 L2 F
Solution:
x2
z2 R2 U R U R' U' R' U' R' U R' z2
x' U' R U' M U R' U' M' U2 x
x R2 U R U R' U' R' U' R' U R' x'
U L U' M' U L' U' M
z U2 L' U M U' L U M' U z'
L U2 L D' L' U2 L D L2
U2 R U' L2 U R' U' L2 U'
x D L' U2 L D' L' U2 L x'


My Facebook: https://www.facebook.com/GaDiBo96

Huy2TJV
13-05-2017, 12:04 AM
đc! look nhanh voai~ :D

9_GaDiBo_6
13-05-2017, 04:52 PM
thí chủ quá khen :spiderpman-1:

Huy2TJV
13-05-2017, 09:44 PM
trước h` chỉ chơi speed chứ bld chưa chơi bao h` :D he he