PDA

View Full Version : [Feliks]2x2 official average: 3.03 and 5x5 sovlepahnanh97
19-02-2010, 09:39 PM
I89Dvnz5Hh8
2nd in the world at the moment.:)
UJxDlZC4jkM

NTR
19-02-2010, 09:46 PM
Thằng này đỉnh thật .

dizzmylife2658
19-02-2010, 09:52 PM
nhìn cái tay nhìn cái tay @-) bh mới đc. thế này nhỉ :(

cuberbegin
19-02-2010, 10:03 PM
mấy cái clip này em xem rồi.
@dizzmylife2658:Vài chục năm nữa thôi ~~[hr]
Post thêm cái 4x4 WR ave của Felik cho nó đủ này:
caSfid9Hm98&feature=player_embedded

Ấn tượng quả combo F2L ở gần cuối lượt thứ 5.FT đỉnh thật

pahnanh97
20-02-2010, 09:04 AM
mấy cái clip này em xem rồi.
@dizzmylife2658:Vài chục năm nữa thôi ~~[hr]
Post thêm cái 4x4 WR ave của Felik cho nó đủ này:
caSfid9Hm98&feature=player_embedded

Ấn tượng quả combo F2L ở gần cuối lượt thứ 5.FT đỉnh thật


4x4 Tikid post rồi :))