PDA

View Full Version : I can't understandNamphuong
06-03-2010, 11:32 AM
Chuyện là thế này:
sau khi em solve đc 6 mặt xong, bắt đầu chuyển qua tập Oh với finger trick (RU').
tưởng rằng khối rubik sẽ bị tráo lung tung, nhưng sau khi em làm nhóm (RU') 63 lần thì nó lại trở về trạng thái ban đầu.
Em xin hỏi có ai biết tại sao lại là 63 lần mà không phải là 1 con số khác chẵn hơn?, và tại sao khi solve 63 lần như thế nó lại trở về trạng thái ban đầu (solve 6 mặt)?

ptminh20
06-03-2010, 11:54 AM
chuyển động của khối rubik là chuyển động lặp lại mà bạn, khi ban làm di làm lại bất kì một cong thuc nào đó thì sau mot so lần hữu hạn nó sẽ quay trở về trạng thái lúc bạn bắt đầu solve, con số chinh xac khi bạn làm U'R la khoang 108~ 113 làn thì nó sẽ trở về trang thái ban đầu.

mrlonely
06-03-2010, 11:57 AM
cũng như mình thôi , bữa trước rảnh lấy cục 3x3 ra làm R U R' U' thì sau 6 lần rubik trở về như ban đầu
Cái lấy 4x4 xoay thử , nhưng làm công thức khác đó là r U r' U' , bạn làm thử đi sẽ bik hậu quả ra sao
Và bạn cũng lấy 5x5 ra với công thức r U r' U' lun đi , bạn sẽ thấy 1 con số khổng lồ

titikid91yb
06-03-2010, 12:06 PM
câu hỏi khá hay đấy, thực ra cũng đơn giản thui: 63=7x9, bạn quay (RU') 7 lần thì các viên cạnh sẽ về như cũ và ta có các vòng hoán vị sau (FLU->BUL->FUR) và (DRB->UBR->DFR). xét mỗi vòng hoán vị, vì có 3 vị trí và cứ xoay (RU') 7 lần thì các đểm lại đổi liên tiếp cho nhau nên sau 9 lần thì các góc cũng về đúng vị trí, vậy BCNN của 7 và 9 là 63 nên sau 63 lần thì sẽ trở về như cũ

petalia
06-03-2010, 02:44 PM
câu hỏi khá hay đấy, thực ra cũng đơn giản thui: 63=7x9, bạn quay (RU') 7 lần thì các viên cạnh sẽ về như cũ và ta có các vòng hoán vị sau (FLU->BUL->FUR) và (DRB->UBR->DFR). xét mỗi vòng hoán vị, vì có 3 vị trí và cứ xoay (RU') 7 lần thì các đểm lại đổi liên tiếp cho nhau nên sau 9 lần thì các góc cũng về đúng vị trí, vậy BCNN của 7 và 9 là 63 nên sau 63 lần thì sẽ trở về như cũ


Chuẩn!

Namphuong
06-03-2010, 03:59 PM
câu hỏi khá hay đấy, thực ra cũng đơn giản thui: 63=7x9, bạn quay (RU') 7 lần thì các viên cạnh sẽ về như cũ và ta có các vòng hoán vị sau (FLU->BUL->FUR) và (DRB->UBR->DFR). xét mỗi vòng hoán vị, vì có 3 vị trí và cứ xoay (RU') 7 lần thì các đểm lại đổi liên tiếp cho nhau nên sau 9 lần thì các góc cũng về đúng vị trí, vậy BCNN của 7 và 9 là 63 nên sau 63 lần thì sẽ trở về như cũ

vô cùng cảm ơn (không biết gọi là anh hay bạn đây?)

empty1234
06-03-2010, 05:17 PM
Cái này đã từng được nêu ý kiến trong forum rồi mà, và cách tính thì trong đây có cả này: http://www.rubikvietnam.com/forum/showthread.php?tid=1201

titikid91yb
06-03-2010, 06:57 PM
câu hỏi khá hay đấy, thực ra cũng đơn giản thui: 63=7x9, bạn quay (RU') 7 lần thì các viên cạnh sẽ về như cũ và ta có các vòng hoán vị sau (FLU->BUL->FUR) và (DRB->UBR->DFR). xét mỗi vòng hoán vị, vì có 3 vị trí và cứ xoay (RU') 7 lần thì các đểm lại đổi liên tiếp cho nhau nên sau 9 lần thì các góc cũng về đúng vị trí, vậy BCNN của 7 và 9 là 63 nên sau 63 lần thì sẽ trở về như cũ


giờ xem lại mới thấy có 1 chỗ thiếu chặt chẽ, đố bạn nào phát hiện ra :P

petalia
07-03-2010, 12:06 PM
câu hỏi khá hay đấy, thực ra cũng đơn giản thui: 63=7x9, bạn quay (RU') 7 lần thì các viên cạnh sẽ về như cũ và ta có các vòng hoán vị sau (FLU->BUL->FUR) và (DRB->UBR->DFR). xét mỗi vòng hoán vị, vì có 3 vị trí và cứ xoay (RU') 7 lần thì các đểm lại đổi liên tiếp cho nhau nên sau 9 lần thì các góc cũng về đúng vị trí, vậy BCNN của 7 và 9 là 63 nên sau 63 lần thì sẽ trở về như cũ


giờ xem lại mới thấy có 1 chỗ thiếu chặt chẽ, đố bạn nào phát hiện ra :P


khi hoán vị góc , chỉ cần 3 lần , nhưng phải hoán vị 3 lần
Lần 1: sau 3 lần nó về đúng vị trí nhưng ở trạng thái nghịch (không để ý lắm)
Lần 2: Sau 3 lần tiếp nó về đúng vị nhưng ở trạng thái thuận (nói chung là ngược với lần 1)
Lần 3: Sau 3 lần cuối nó về đúng vị trí và đúng trạng thái
>>> 3x3 = 9
9x7

thangtm
24-03-2010, 09:57 PM
Thì bạn cứ làm RU' 126 lần là ra mà. >:D<
Hiểu được thì có mà thành vô dịch àh? :-/

programmer_94
24-03-2010, 11:01 PM
Thì bạn cứ làm RU' 126 lần là ra mà. >:D<
Hiểu được thì có mà thành vô dịch àh? :-/


sai rồi bạn
(RU')x63 còn 126 là Rx63 + (U')x63

petalia
28-03-2010, 02:49 PM
Thì bạn cứ làm RU' 126 lần là ra mà. >:D<
Hiểu được thì có mà thành vô dịch àh? :-/


RU' x63
Bạn không hiểu nguyên lí , cứ CT mà chơi :| hay lắm hay sao
Tìm hiểu đi mai sau học BLD cho dễ ;))

khoinoinhieu
15-04-2010, 02:08 PM
em gà cho em hỏi BLD là cai chi thế ạ

titikid91yb
15-04-2010, 04:25 PM
em gà cho em hỏi BLD là cai chi thế ạ


là giải rubik theo cách bịt mắt