PDA

View Full Version : erik 4x4 blindfolded (BLD) in 18 minutes 20tazaca97
06-03-2010, 08:56 PM
erik vẫn là erik. Lão này làm cái bịt mắt ngộ quá phải bảo anh nghĩa làm quả bịt mất đẹp như thế mới được
VXtJOhttWZI

Yu-Gi-Oh
06-03-2010, 09:02 PM
coi clip này nản luôn ...ngồi chờ nó solve 18 phút hix ....:|

haily
07-03-2010, 08:32 AM
dài ơi là àai, hèn chi ít ngừoi coi là phải

tazaca97
07-03-2010, 09:38 AM
eu đệ tử topioc ta định pót là cái khác cơ mấy ngày nữa mới có

pahnanh97
07-03-2010, 12:39 PM
Nghe hai bố con tacaza97 tôi thấy đến mệt =.=!.Lâu quá, không xem :)

tazaca97
07-03-2010, 04:03 PM
nè nè lão phân anh kia nói năng hẳn hoi

linhngudan
16-03-2010, 12:55 PM
de tu tazaca97 là ai thế
erik solve bld lâu quá chẳng muốn xem

tazaca97
16-03-2010, 04:52 PM
là mộy thằng lớp tui tui dạy nó mà